Náměstek hejtmana Martin Klika převzal nedávno do své gesce oblast podnikání a inovací v regionu, a tím i Inovační centrum Ústeckého kraje. Zeptali jsme se ho na jeho vztah k regionu, inovacím a kde vidí Ústecký kraj za 20 let.

Pane náměstku, jste rodák z Mostu, jaký máte vztah k regionu?

Žiju na Mostecku od narození. Své tři děti vychovávám v Litvínově. Mám na Mostecko vzpomínky ze svého dětství, v Mostě a Litvínově žijí mí přátelé. Město, kde žiju, i celý region mám rád a neumím si představit, že bych se natrvalo odstěhoval jinam. Záleží mi na tom, jakým směrem se bude Mostecko a s ním celý Ústecký kraj vyvíjet. Samozřejmě si uvědomuji všechny hendikepy, které náš region má. Hledám ale cestu, jak celému Ústeckému kraji co nejúčinněji pomáhat a posunout ho dál, tam, kam podle mých představ už dávno patří.

Co pro Vás znamenají inovace?

Inovace jsou příležitostí, jak si pomocí nejmodernějších technologií zpříjemnit život, usnadnit práci a posunout svět, ve kterém žijeme, kupředu. Jak zapojit technologie do běžného života a každodenního dění a ze zdánlivě nedosažitelných technologií udělat běžnou samozřejmost.

Kde vidíte roli ICUK do budoucna?

ICUK by měl být iniciátorem rozvoje podnikání a vzniku nových pracovních příležitostí v Ústeckém kraji, měl by stát za rozvojem a uplatňováním nejmodernějších technologií ve výrobě, ale i ve veřejné sféře. Měl by být nositelem inovací, nejnovějších trendů ve využívání technologií, přenašečem informací a záruka rozvoje regionu. Ukazatel směru pro moderní svět ovládající novinky v technologiích ku svému všestrannému prospěchu.

Máte nějakou vizi či sen, kde by měl být Ústecký kraj za 20 let?

Přál bych si, aby se Ústecký kraj zbavil všech svých hendikepů daných historickým vývojem průmyslu a podnikání v našem regionu. Aby se v Ústeckém kraji dařilo školství a vzdělaní mladí lidé nemuseli odcházet do jiných krajů za svou vysněnou prací. Aby k velkým zaměstnavatelům, kteří už tradičně k Ústeckému kraji patří, přibyli i podnikatelé v malé a střední sféře schopní nabídnout řadu zajímavých pracovních příležitostí. Může to znít jako klišé, ale přál bych si, aby za dvacet let lidé do Ústeckého kraje přicházeli bydlet a pracovat, protože by jim náš kraj stál za to.