Markéta vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně. Po studiích odjela na 2 roky do Washingtonu nabrat zkušenosti v mezinárodním marketingu. Ty využila jako Brand Manager, ale i při vedení vlastní podnikatelské činnosti v oblasti jazykového vzdělávání dospělých. Nyní zajišťuje chod obchodního oddělení společnosti Materialise – firmy, která sídlí v našem kraji a zabývá se 3D tiskem.

Představíte nám firmu v pár větách?

Společnost Materialise, sídlící v ústecké Předlické průmyslové zóně, vyrábí velice zajímavou a inovativní technologií vakuového lití do silikonových forem malé série plastových dílů. Klíčoví zákazníci jsou především významní automobiloví výrobci, dále pak výrobci z odvětví elektrotechnického průmyslu, ale také medicíny či bílé techniky. Jsme českým výrobním závodem s belgickou centrálou v Lovani, kde je soustředěn největší podíl 3D tiskové výroby, včetně oddělení engineeringu.

Nicméně, i v Ústí nad Labem disponujeme tiskárnami, které pracují se sádrovým a keramickým materiálem. Současně s výrobou 3D tisku (7 různých technologií, 30 materiálů, 90 barevných odstínových variací a více než 130 tiskáren) nabízíme našim zákazníkům především řešení výroby šitá na míru. Materialise je v Evropě považována za lídra v oblasti 3D tisku. Se svým Technologickým centrem vakuového lití v Ústí nad Labem patří také k evropským velikánům v této oblasti. 

Dokážete nám „laicky“ vysvětlit pojem – centrum vakuového lití?

Samozřejmě a velice ráda. Jedná se o výrobní závod, kde nejprve zpracujeme 3D tištěný model, který si zákazník přeje ve výsledné fázi vyrobit technologií vakuového lití. Tento model ve většině případů tiskneme na našich stereolitografických strojích (tisk různých druhů pryskyřic) v belgické Lovani a následně opracováváme zde v Ústí nad Labem. Posléze díl zalijeme silikonem, jež necháme vytvrdnout, formu rozřízneme, vyjmeme 3D model a do vzniklé kavity (prostor po vyjmutém 3D modelu) lijeme ve vakuu polyuretanové materiály. Název „ Centrum“ pak pro to, že u nás v Ústí nad Labem vyrábíme veškeré zakázky z celé Materialise rodiny, tedy pro celou Evropu i celosvětově. Disponujeme týmem vývojových pracovníků, kteří vymýšlí nové přístupy k této technologii a snaží se samotnou výrobu zefektivnit. Jsme přesvědčeni, že inovace a tým našich nadšených odborníků je klíčovým k dnešnímu úspěchu na poli prototypových a malosériových výrobních řešení.

Co nejzajímavějšího se u Vás tiskne?

O zajímavosti 3D tisku u nás v Materialise není opravdu nouze. Jednou tiskneme model známé osoby pro muzeum Madame Tussaud, podruhé repliku Tutanchámona, jindy mnohem společensky přínosnější naslouchadla či kovové kloubní náhrady. Mezi našimi perličkami tisku najdete také interiérové praktické záležitosti, typu velice populárních stolních lampiček, přírodou inspirovaný plastový dekorativní stolek, či obří lustry pro luxusní hotelové komplexy.

A jak vidíte další trendy v 3D tisku?

Předvídat trendy v tak inovativních technologiích, jakými bezpochyby 3D tisk je, považuji za velice náročné. Nicméně, dle mého názoru bude přelomovým a klíčovým vývoj materiálů pro oblast medicíny. Dále pak i oblast výrobních přípravků nabývá nyní na váze.

Na druhou stranu vnímáte nějaké hrozby kolem tématu 3D tisku?

V současné době považuji za největší hrozbu nespokojeného zákazníka, což souvisí s nabízenými řešeními. Je velice důležité, pochopit požadavky a očekávání zákazníků, na jejich základě dojde k návrhu nejvhodnějšího řešení. 3D tisk není použitelný pro jakoukoli aplikaci, a pokud zákazníkovi nabídnete nesprávné řešení, s vysokou pravděpodobností na 3D tisk zanevře.

Jak vnímáte své sídlo v Ústeckém kraji – výhoda či nevýhoda?

Materialise svou polohu v Ústí nad Labem vnímá jednoznačně velice pozitivně. Vedení naší společnosti velice důkladně zvažovalo, kde továrnu na vakuové lití umístí. Ústí nad Labem tedy není náhodou. Blízkost hranic s Německem je jedním z klíčových důvodů.

Máte nějaké programy pro čerstvé absolventy?

Spolupráci se studenty či čerstvými absolventy se rozhodně nevyhýbáme, ba naopak. Jsme otevřeni jednáním již ve fázi závěrečných studijních prací, jakými jsou bakalářské, diplomové či seminární práce. Jde především o provázanost témat prací s oblastí naší působnosti.

V květnu pořádáte seminář o 3D technologii – můžete nás navnadit?

Ano, 23. května 2017 pořádáme ve spolupráci s ICUKem seminář, jehož hlavním tématem bude efektivní využití 3D tisku ve výrobním procesu. Rádi bychom výrobním společnostem představili několik zajímavých aplikací, při kterých mají možnost profitovat z využití 3D tisku. Součástí bude také prohlídka naší výrobní haly a technologie vakuového lití.

Jak hodnotíte spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje?

Spolupráce s ICUKem je od prvopočátku velice zajímavá, intenzivní a věřím, že se bude prohlubovat.

Může si člověk u Vás nechat vytisknout např. svou 3D postavičku?

Ano. Vytiskneme Vám rádi i Vašeho domácího mazlíčka v poměru 1:1.