Ústečtí Edhance se před šesti lety už nevydrželi jen dívat, jak české školství vůbec nereaguje na nástup čtvrté průmyslové revoluce, realitu 21. století a rozhodli se využít své know-how pro tvorbu vlastních digitálních výukových materiálů i vzdělávacího obsahu. Aktuálně sídlí na ICUK Space Hradební v kancelářích v našem coworku, kam se přestěhovali z coworkingového centra Central Node Martina Hausenblase, v jehož tradici pokračujeme. Jak se podniká v coworku, o motivech pro rozjezd podnikání i novém společném projektu s ICUK se v rozhovoru rozpovídal Lukáš Rejchrt, jeden ze dvou zakladatelů firmy Edhance.

Firma Edhance existuje na trhu 6 let. Jaký byl hlavní impuls k jejímu založení?

Klíčovým hybatelem pro vznik a vizi Edhance je fakt, že české školství nemá v současnosti možnost pružně reagovat na obrovské změny způsobené 4. průmyslovou revolucí. Porovnejte, jak technologie za posledních deset let změnily naše běžné i profesní životy s tím, jak se změnilo školství. Výsledek je takový, že školy připravují mladou generaci na svět, který už neexistuje, a často kladou důraz na informace, které děti ve svém životě ani nepoužijí. Nechtěli jsme pouze kritizovat, a proto jsme já a můj parťák Pavel Popluhar zužitkovali naše dosavadní know-how pro nápad změnit podobu českého vzdělávání “zespodu” tím, že vytvoříme pro pedagogy nástroj, který jim pomůže zvýšit kvalitu výuky.

S jakým problémem vás školy oslovují, který vy jim dokážete vyřešit?

Největším problémem je nedostatek času a nedostatek kvalitních komplexních digitálních materiálů, které žáky nadchnou. Vzdělávací programy a digitální učebnice vytváří zatím několik málo společností nebo pár desítek nadšených učitelů. Každý svým vlastním způsobem v různé kvalitě, pro různé předměty a pro různé ročníky. Žádná z nich však neposkytuje komplexní řešení, ale nabízí pouze dílčí materiály do výuky. Učitelé tak musí kromě klasické výuky věnovat spoustu času tomu, aby se zorientovali v nových nabídkách, systémech, metodikách či programech. Pro učitele je tedy velmi složité a časově náročné udržet krok s dobou a díky této decentralizaci vyhledat nový kvalitní vzdělávací obsah, který by mohli použít do výuky bez toho, aniž by strávili desítky hodin zkoumáním, který obsah je pro ně skutečně použitelný. Navíc mladá generace je velmi náročným “publikem”, které je zvyklé na velmi atraktivní podněty např. z oblasti počítačových her nebo sociálních sítí, a je těžké je zaujmout wordovým dokumentem nebo powerpointovou prezentací bez grafiky a nápadu.  Proto přicházíme s komplexním řešením, které pedagogům usnadňuje profesní život a mladou generaci efektivně vzdělává – platformou Edhance, která vychází ze dvou částí – aplikace a výukových materiálů. Tento koncept je jedinečný v tom, že obsahuje prostředí pro správu a přípravu výuky, včetně zadávání a vyhodnocování úkolů a také multimediální obsah, jako např. videa, simulátory a interaktivní prezentace. 

„Prostředí coworku je taková „křižovatka“, … kde se potkávají freelanceři, start-upy a další … se stejným cílem  – rozvíjet se, navzájem se inspirovat a pomáhat.“

V čem je vaše vzdělávání jiné a odpovídá 21. století – jde o formu (např. appka) nebo též o obsah a způsoby výuky?

21. století je érou informačních a digitálních technologií.  Mění se podoba trhu práce, mění se způsob komunikace i lidského myšlení. Rychlost těchto změn dokládá fakt, že ještě před deseti lety prakticky neexistovaly dnešní, nejčastěji poptávané pozice na trhu jako např. UI/UX designeři, vývojáři aplikací nebo experti na sociální média. A s tím musíme počítat i v oblasti vzdělávání, protože jen ten, kdo bude umět s technologiemi pracovat a ještě lépe je umět navrhovat, tak na trhu práce 21. století uspěje. Ve školství to znamená, že místo memorování nepotřebných informací se musíme zaměřit na např. na digitální, informační a mediální gramotnost nebo kritické myšlení. Školy by mladou generaci měly připravit i na to, že se budeme muset celoživotně vzdělávat pro lepší schopnost pružně reagovat na vzniklé změny. My tuto potřebu reflektujeme tak, že výukové materiály tvoříme s cílem nadchnout žáky pro dané téma a vzbudit v nich touhu se dále vzdělávat. Nezahrneme je velkým objemem  informací, které nejsou schopni pojmout, ale zaměřujeme se na to, aby látku pochopili, dokázali si ji představit v běžném životě a ještě lépe,  novou dovednost dokázali hned zužitkovat a převést do praxe.

Co se týče technologické stránky naší platformy, tak například  pracujeme s tím, že s aplikací může pedagog pracovat v běžné výuce i v té distanční. Všichni uživatelé s ní mají možnost fungovat skrze počítač, tablet, smartphone nebo interaktivní tabuli.  Díky automatizovanému zadávání a vyhodnocování cvičení nebo domácích úkolů, je pak více prostoru na individualizaci výuky, což je další oblast, která je v současnosti, nejen při uzavření škol, pro učitele těžko realizovatelná.

Pomohla vám pandemie koronaviru k rozvoji vaší online vzdělávací platformy?

Ano i ne. Uzavření škol vnímáme jako zásadní milník pro změnu přístupu pedagogů k technologiím, což je skvělé. Zároveň ale školy i pedagogy tato radikální změna zaskočila nebývalým nárůstem nových povinností, které tak trochu ubírají na jejich entusiasmu přijímat další nové nástroje do výuky, než ty nezbytně nutné. Tak trochu to vnímáme tak, že školy si již osvojili obsluhu “potrubí”, které je spojuje s žáky a díky kterému jim učivo předávají, ale stále chybí dostat do toho “potrubí” i kvalitní obsah, který žáky bude bavit a přinese i výsledky.

Sídlili jste v CENTRAL NODE a poté jste se přesunuli do dalšího coworku ICUK SPACE HRADEBNÍ. Co Vám na nich vyhovuje?

Prostředí coworku je skvělé především proto, že to je taková “křižovatka”, která dává přirozený prostor ke vzniku komunity, kde se potkávají freelanceři, start-upy a další progresivní lidé a organizace z různých oborů se stejným cílem  – rozvíjet se, navzájem se inspirovat a pomáhat.

Inovační centrum společně s Edhance vytvořilo projekt, který pomáhá školám z Ústeckého kraje s jejich digitalizací. Můžete nám projekt více popsat?

Díky spolupráci a podpoře Inovačního centra Ústeckého kraje, jsme oslovili základní školy s mimořádnou nabídkou podílet se na změně a zkvalitnění digitální výuky v Ústeckém kraji. V rámci této výzvy hledáme 10 škol, které získají zdarma unikátní výukový nástroj pro výuku především STEM předmětů a pomohou nám ho, jako naši partneři, rozšiřovat a rozvíjet. Našim cílem je nepřetržitě platformu Edhance v kooperaci s pedagogy aktualizovat a rozšiřovat její portfolio, proto je součást tohoto partnerství pravidelný feedback, on-line podpora a  vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních kompetencí, např. formou webinářů. Na vývoji balíčku STEM se podíleli pedagogové z ústeckých ZŠ a odborníci z Univerzity J. E. Purkyně a  více se o něm dozvíte na našich webových stránkách: https://edhance.cz/balicek-stem/

A kde se mohou školy přihlásit do projektu?

Stačí nás kontaktovat na info@edhance.cz.

Co by se muselo dle Vás změnit, abychom mohli říct, že vzdělávací systém plně odpovídá tomu, co si doba žádá?

Pružnost kurikula, digitální kompetence učitelů, důraz na klíčové dovednosti a výchova k celoživotnímu vzdělávání. 

Řekněte nám, co vás teď v nejbližší době čeká? Jaké jsou teď vaše blízké plány?

Našim cílem je vytvořit ucelený komplex edukačních pomůcek a materiálů pro distanční i prezenční výuku veškerého obsahu vzdělávání na základních školách. Aktuálně pracujeme na vývoji nových lekcí balíčku STEM, zároveň se ale věnujeme i vzdělávání pedagogů v oblasti digitální gramotnosti, aby učitelé mohli technologie a digitální materiály naplno ve výuce využívat. Je před námi velký kus práce, ale věříme, že najdeme u pedagogů i organizací podporu a chuť se podílet na změně, která je nevyhnutelná a nutná.

Děkujeme za rozhovor a přejeme úspěch ve Vašem počínání.