V době pandemie Covid-19 se v lidech probudila touha pomáhat. Pomocnou ruku podávali dobrovolníci, firmy, ale také města a obce. Velmi inspirativní nám z nich přišly dva projekty, které chytře zareagovaly na pandemii s cílem propojit místní obyvatele, firmy a municipality pro vzájemnou a koordinovanou pomoc – Liťák si pomáhá, Chomutovsko si pomáhá.

LIŤÁK SI POMÁHÁ

Projekt vznikl během sezení krizového štábu v Litoměřicích, kde Okresní hospodářskou komoru zastupoval Jan Dostál, majitel médií Litomeřicko24.cz. Ten pak vytvořil tým (Zbyněk Peňka, Vratislav Baudler a Lukas Wünsche), který celý projekt dále rozvíjel.

Činnost této skupiny je zaměřená na práci s podnikateli a jejich zapojení v krizové době. Zorganizovali například charitativní šití roušek, přišli s nápadem LitoVOUCHERů, připravili a koordinovali práci s dobrovolníky, iniciovali k aktivitě další obyvatele a také dokázali získat dezinfekci v době, kdy nebyla k dostání.

Více informací o projektu naleznete na www.litaksipomaha.cz.

CHOMUTOVSKO SI POMÁHÁ

Martin Richter a Karolína Schubertová dokázali během pouhých 4 dnů vytvořit digitální projekt Chomutovsko si pomáhá (pod záštitou města Chomutov), který prostřednictvím koordinátorů propojuje zaregistrované dobrovolníky a vysílá je ke konkrétním žádostem o pomoc. Již od prvního dne se na web začali hlásit desítky dobrovolníků, kteří nabídli svou energii, volný čas nebo i finanční prostředky potřebným.

Více informací o projektu naleznete na www.chomutovpomaha.cz.