CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

LeštěníLeštění plazmatem

Odkaz na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=heNRfVUb_mQ     
        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Projekt Propojení VaV pro MSPDVD - Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývojeLeštění

© 2019 Insion

 

 

 


News: