CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Komunitární programy

 


 

Horizont 2020

Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace

 

Cílovou skupinou programu jsou na jedné straně výzkumní pracovníci, ať už se jedná o výzkumníky pracující na univerzitách, ve výzkumných ústavech, nebo v průmyslových firmách, na straně druhé také podniky a firmy, které mohou v programu H2020 najít účinného pomocníka pro financování aktivit v oblasti špičkového výzkumu a technologií, v neposlední řadě je program určen také nevládním a neziskovým organizacím či občanským sdružením a bude také otevřen různým asociacím sdružujícícm zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu. Více informací naleznete zde.

 
COSME 2014-2020

Programme for Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises

 

COSME je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech EU. Program je komplementární k programu HORIZONT 2020 i ke kohezní politice EU. Více informací naleznete zde. 
        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Dotační možnostiKomunitární programy

© 2019 Insion

 

 

 


News: