Projekt Spojujeme Česko v boji proti Covid-19 vznikl jako reakce na novou situaci, která vytváří i zcela nové potřeby a kapacity, jak na straně státu, tak na straně trhu. Za projektem stojí agentura CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví.

Cílem projektu je propojit co nejvíce firem, které jsou ochotné pomáhat a zároveň propojit současnou poptávku a nabídku firem tak, aby výsledná spolupráce byla co nejvíce efektivní. Přihlásit se může jakákoliv firma.

Projekt naleznete pod webovou stránkou spojujemecesko.cz