JIŘÍ TŮMA: Exekuce nejsou konečná. Pomáháme firmám řešit dluhy zaměstnanců

1. 2. 2021

Exekuce, dluhy, insolvence, osobní bankrot. To nejsou pojmy nabité pozitivem. Řeší je ale i stále více firem se zadluženými zaměstnanci. Ústecký kraj společně s Moravskoslezským patří bohužel v této problematice na špičku v ČR. Jak se s tím může firma vypořádat tak, aby pomohla jak svému zaměstnanci, tak i sama sobě? Jak pracovat s vnitřní motivací zaměstnanců v exekuci? Na toto téma jsme se bavili s jedním z nejpovolanějších v oboru – Jiřím Tůmou, zakladatelem firmy Revital Solutions s.r.o., která zaměstnavatelům přináší řešení těchto problémů.

Vy jste dříve pracoval na Exekutorském úřadě, jako soudní vykonavatel. Kolik lidí s exekucemi Vám prošlo takříkajíc pod rukama? A máte nějaký příběh, který Vás z tohoto prostředí opravdu vzal?

Je to zvláštní otázka, nad kterou jsem nikdy nepřemýšlel. Pokusil jsem se to tedy spočítat. Jako soudní vykonavatel jsem pracoval bezmála 14 let. Mohu s určitostí sdělit, že mi za tu dobu prošlo rukama téměř 40 000 případů. Za tu dlouhou dobu těch příběhů bylo hodně. Mám pár favoritů, ale asi nejzásadnější byl příběh pána, který měl být soudně vystěhován a v den vystěhování se pokusil o sebevraždu. Nemusím ani dlouho vysvětlovat, kdo ho v tom bytě našel a musel celou tu situaci řešit. Celý tento příběh a 12 dalších, které byly svým obsahem nějak zvláštní, jsem sepsal a ke každému příběhu přidal radu, jak se v této situaci chovat, ve své knize OBCHOD S NEŠTĚSTÍM, která vyšla v dubnu 2019.

Co pro Vás byl ten moment, kdy jste se rozhodl opustit zaměstnání a pustit se do podnikání?

Moment, který přispěl k rozhodnutí tuto profesi ukončit, byl výše uvedený příběh sebevraždy, který byl tzv. posledním hřebíkem. Nutno ale dodat, že jsem o konci uvažoval již poslední dva roky. Ona to není úplně špatná práce. Je plná dobrodružství a cestování, ale člověk si musí uvědomit, že se denně setkává pouze s lidmi, kteří jsou nešťastní. Nešťastní ze své situace a ze svého života, kde nevidí cestu na konci tunelu. Většina těchto lidí má i tendenci vám tento příběh sdělit. Postupem času vás opustí úsměv a radost ze života a začnete se chovat striktně a tvrdě. Bohužel, někdy si toto chování přenesete i do soukromého života. A to nesmíte dopustit.

Podnikání vzniklo zcela nevinně v mém posledním zaměstnání, kdy mi toto nabídl sám zaměstnavatel na základě našich dosavadních pracovních výsledků. Vše ostatní se potom nějak zvláštně zamotalo a dnes je zde REVITAL SOLUTIONS s. r. o. Asi to osud takto chtěl.

Obecně je samotný pojem “exekuce“ velmi negativně vnímán. Sám jste to výše zmínil, že to ovlivňovalo i vás. Co je potřeba, abyste v tomto oboru firemně uspěli a např. dokázali být vnímáni ne jako vymahačská služba?

Ano, máte pravdu. Exekuce jsou takto vnímány, protože jim převážná většina lidí nerozumí, a to někdy i z řad různých odborníků. Lidé si myslí, že exekuce je konečná a nedá se s tím nic dělat, ale my už nějakou dobu potvrzujeme, že to není pravda. Spíše naopak. Lidé, když něčemu nerozumí, tak to víceméně nemají rádi. Dále v tomto odvětví v minulosti proběhlo hodně příkoří právě na dlužnících ze stran věřitelů nebo exekutorů. Kdy různé tyto kauzy byly medializovány, což také přispělo notnou dávkou negace.

Vaše firma Revital Solutions pomáhá firmám, ale i městům a obcím nastavovat nástroje pro revitalizaci zaměstnanců v exekucích. Dokážete nám popsat celý ten proces nastavování? A jak pak vypadá stav před a po tom nastavení?

Nejprve zjišťujeme aktuální stav zadlužení každého takového zaměstnance. Následně tento stav na základě vlastních zkušeností zhodnotíme a navrhneme řešení jeho situace. Dá se říci, že každý zaměstnanec je originál, protože pro každého je jiné řešení. Následně toto řešení v praxi zrealizujeme.

Co to konkrétním účastníkům přinese? A proč by to měli dělat?

Zaměstnavatel si stabilizuje zaměstnanecký kádr. Získá pro tyto zaměstnance soubor netradičních benefitů, které fungují. Zaměstnanci s exekucemi jsou totiž velice špatně motivovatelní k práci. Dále pro zaměstnavatele tito lidé představují značnou administrativní zátěž, kde mimo jiné hrozí ještě udělení pokuty zaměstnavateli. My tuto administrativu buď zrušíme, nebo výrazně zredukujeme, a to až o 70 %. Pokud to shrnu, tak zaměstnavatel získá spokojené loajální zaměstnance, a ještě výrazně ušetří, což v dnešní nelehké době je značný přínos.

Dlužník svou nelehkou situaci buď zcela vyřeší, to znamená, že bude oddlužen, aniž by musel absolvovat insolvenci a byl někde zveřejňován, nebo se jeho zadluženost výrazně zredukuje a dlužník je schopen svou situaci vyřešit a přitom značně ušetřit finanční prostředky. V drtivé většině případů, které jsme řešili a byly tyto případy porovnávány s insolvencí, vyšlo naše řešení jako levnější a rychlejší, tedy efektivnější.

Je dostupné číslo, kolik v průměru zaměstnávají firmy lidí v exekucích?

Žádné takovéto statistiky neexistují. Z našich zjištění vyplývá, že v běžných firmách to bývá v průměru do 20 %. Ve výrobních podnicích to bývá běžně v průměru 20-30 % a v dopravě a logistice to bývá běžně 40 % a více. Ve vybraných regionech mohou být čísla ještě vyšší. Dále je potřeba vzít v potaz také lidi v evidencích Úřadů práce, kde jich je také nemalé procento, a jsou zcela běžně u potencionálních zaměstnavatelů bráni v nemilost. Důvodů, proč tomu tak je, jsem zde uvedl několik.

Jak je na tom Ústecký kraj v exekucích na osobu oproti ostatním krajů v ČR?

Přesné statistiky o počtech dlužníků nejsou k dispozici, neboť toto nikdo neeviduje. V minulosti se zde objevila tzv. mapa exekucí, která přišla s nějakými počty. Tyto počty ovšem vycházely pouze z CEE (centrální evidence exekucí). Zde jsou exekuce vedené pouze exekutory. Jsou však další instituce, které samy vedou exekuce jako např. města a obce, OSSZ, celní správa atd. Ty zde bohužel nejsou. Dá se ale říci, že Ústecký a Moravskoslezský kraj jsou na tom z celé ČR nejhůře. Dle našich údajů vychází průměr na jednoho dlužníka cca 6 exekucí. Proč jsou to tyto kraje, je spíše skladbou obyvatelstva a vysokou mírou nezaměstnanosti v těchto krajích.

Aby vás firma pustila k citlivým informacím svých zaměstnanců, to vyžaduje jistou důvěru mezi vámi a firmou. Jak si ji získáváte?

Máte naprostou pravdu. Důvěra se získává velice těžko. Citlivost těchto dat si naprosto uvědomujeme a tuto otázku z pohledu GDPR máme vyřešenu. Samozřejmostí je, že každému zákazníkovi podepisujeme dohodu o mlčenlivosti. Pokud dojde k tomu, že se zaměstnavatel rozhodne službu využít, zvykne si postupně na úlevu a komfort, který mu přineseme při řešení této problematiky.

Vy jste zapojeni do našeho programu PLATINN, kde mimo jiné řešíte expanzi do zahraničí. Jak lze s tímto produktem vlastně expandovat?

Nejprve jsme si mysleli, že to není možné. Ale ukazuje se, že velké procento lidí s exekucemi pracuje právě za hranicemi. Hlavním důvodem, proč to tak je, je fakt, že jim zůstává celý příjem, protože tam na ně exekutor nemůže.

Máte za sebou již několik mentorských schůzek v rámci PLATINNu, co Vám tento program přináší?

Přináší nám pohled člověka, na kterého vlastně cílíme. Tedy zákazníka. Máme možnost podívat se za oponu a ihned mít zpětnou vazbu. Je to velice poučné a pomáhá nám to upravit jak strategii prodeje, tak naše produkty, aby byly srozumitelné a pochopitelné.

Doporučil byste ta mentorská sezení v rámci Platinnu dalším lidem?

Určitě. Jen je důležité jít do tohoto programu s jasnou vizí, co vlastně chcete získat a kde potřebujete pomoci. Jinak se může stát, že se tato pomoc mine účinkem.

A jaké jsou vaše plány do budoucna?

V prvé řadě chceme přežít tuto krizi tak, abychom mohli zase podnikat bez omezení. Až opadne krize epidemická, zcela určitě přijde krize ekonomická. Je potřeba se s tím nějak vypořádat, proto teď jakékoliv plánování je velice těžké. Samozřejmě chceme být dobrou, důvěryhodnou a fungující společností, která bude přinášet stále nová řešení v oblasti pohledávek a exekucí. Což nás odlišuje od konkurence.

A poslední otázka: Co byste doporučil firmám, které mají několik zaměstnanců v exekuci?

Nebát se tyto exekuce aktivně řešit. Pomůžou tím nejen zaměstnancům, ale i samy sobě.

Děkujeme vám za váš čas přejeme mnoho úspěchů.

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Partneři
Přejít nahoru