Náš podnikatelský inkubátor Startup Go má nového manažera. Od konce května jej povede zkušený Jan Wedlich. Patriot Ústeckého kraje se zkušenostmi nejen se startupy, ale také z mezinárodních projektů. Co chystá Honza nového v rámci podnikatelského inkubátoru? A co by podle něj měl mít správný startupista?

Honzo, kde jsi působil předtím, než ses stal manažerem podnikatelského inkubátoru StartUp Go?

Pracoval jsem na manažerské pozici v Adleru, kde jsem na různých postech působil jedenáct let a odkud si odnáším zkušenosti jak z mezinárodního obchodu, tak reálné zkušenosti s rozjížděním start-upů a projektů doslova od nuly, kdy jsme měli jen nápad.

Co pro tebe byla ta vnitřní motivace se přihlásit do výběrového řízení o tuto pozici?

Považuji se za patriota Ústí nad Labem a Ústeckého kraje a jsem přirozeně učitelský a mentorský typ. A kde jinde zúročit můj vztah k tomuto regionu, mentorské dovednosti a zkušenosti z byznysu než právě v čele inkubátoru Startup Go.

Co jsou tvé nejbližší plány v rámci podnikatelského inkubátoru?
Mým hlavním cílem je teď upravit obsah podnikatelského inkubátoru tak, aby byl co nejvíce flexibilní. Tedy, abych mohl každému přihlášenému startupu vytvořit individuální cestu programem. Přestože začínající podnikatelé řeší v širším pohledu podobné věci (byznys plán, obchodní strategii, marketing, interní procesy), tak je každý z nich zároveň velmi specifický. Proto kladu na „individuální cestu“ každého startupu inkubátorem takový důraz. Dalším krokem jsou akce pro bývalé absolventy podnikatelského inkubátoru. Chtěl bych začít budovat komunitu začínajících podnikatelů, kteří si budou navzájem pomáhat i po skončení daného běhu programu. 


Dokážeš nám tedy popsat, jaký by mohl být scénář, když se začínající podnikatel přihlásí do podnikatelského inkubátoru?

Ve zkratce – přichází člověk s nápadem a motivací pracovat na něm. Společně validujeme cesty, kterými by mohl nápad uvést do praxe. Tím zjistíme, v jakých oblastech potřebuje nejvíce pomoci. A následně podle těchto oblastí nastavíme průběh inkubátoru začínajícímu podnikateli na míru.


Máš ty osobně zkušenosti s podnikáním?
Mám zkušenosti jak se startupy, tak i s nadnárodní obchodně-výrobní společností. Sám podnikám v oblasti lektorských – sportovních a mentoringových aktivit, což má pro mě především seberealizační přesah.


Podnikatelé se již teď mohou hlásit do našeho podnikatelského inkubátoru Startup Go, kdy ale bude začínat další běh?
Jak říkáš, již teď je možné se přihlásit a potkat se na konzultaci, kde začneme společně řešit oblasti, které budeme v inkubátoru rozvíjet. Start inkubátoru bude v říjnu 2019.


A nakonec nám prozraď, co je podle tebe nejdůležitější dovednost, kterou by měl začínající podnikatel mít?

Zaprvé by měl vědět, čím a kým je vlastně on. Poté jde o nadšení, vnitřní motivaci a sebekázeň, protože firma se sama nevybuduje.