CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje
Inspirace a vzdělávání


 


Inspirace a vzdělávání

Motivujeme růst i spolupráci


program pro vzdělávání, inspiraci a networking realizovaný formou akcí a setkání

pro cílové skupiny studentů, firem a výzkumných organizací

 Přinášíme do regionu nové formáty a témata k rozvoji podnikatelského, osobnostního i inovačního potenciálu. Věříme, že nové a kreativní věci vznikají v interakci a sdílení napříč studijními či vědními obory, podnikatelskou a výzkumnou sférou. Věříme v synergii a spolupráci. Proto pořádáme řadu akcí na propojení aktérů i pro vzdělávání a inspiraci.

 

Aktuálně pořádáné či podporované akce 

25. 4. od 9.30 Smart Region Fórum

25. 4. od 9.30 Smart Region Fórum

18.04.2019 - Chytrá města, chytrý region a chytrá voda v Ústeckém kraji, to jsou témata dvou paralelních konferencí, která se budou řešit na Smart Region Fóru ve čtvrtek 25. dubna v kině Svět v Chomutově. Akci určenou pro zástupce municipalit, firem i výzkumných organizací pořádá Ústecký kraj s partnery a je po registraci zdarma.

26. 4. od 19.00 Startup Go Grill

26. 4. od 19.00 Startup Go Grill

13.03.2019 - Závěrečná veřejná prezentace začínajících firem z našeho podnikatelského inkubátoru Startup Go před odbornou porotou a potenciálními investory, při nichž nervozitu "grilovaných" startuperů rafinovaně přebíjí vůně grilovaných gastronomických dobrot. V otevřené kategorii mohou vystoupit i začínající podnikatelé, kteří nebyli součástí našeho podnikatelského inkubátoru. Hlaste se nám!Pravidelně pořádáme / spolupořádáme

První startup festival v Ústeckém kraji motivující studenty a mladé lidi pro start vlastního podnikání, na němž se kombinují příběhy úspěchů i pádů začínajících podnikatelů či již zavedených start-upů s radami zkušených (i globálních) firem.  


www.festup.cz

Oblíbený formát inspirativní a neformální snídaně s přednáškou výrazné osobnosti společenského či ekonomického života, který společně s Event-Blender pořádáme v inovativní podobě pro studenty (nejen) univerzity.


www.snidane-sampionu-junior.cz

48hodinový maraton kreativity, týmové spolupráce a programatorské zdatnosti, během nějž 3-5členné týmy z poskytnutých či dostupných otevřených dat vytvoří veřejně prospěšnou "věc" (aplikaci, službu, projekt...), kterou pomůžeme uvést do praxe.


usti-city-hackathon.cz

 

Celosvětově populární formát motivačních večerů Fuckup Night, během nichž úspěšní lidé především z řad podnikatelů s nadhledem prezentují své neúspěchy a nezdary a jak se z nich poučili. Cílem je odblokovat strach z podnikání, protože bez neúspěchu nelze uspět. Koná se dvakrát ročně.

Závěrečné veřejné prezentace začínajících firem (absolventů našeho podnikatelského inkubátoru StartUp Go) před odbornou porotou a potenciálními investory, při nichž nervozitu "grilovaných" startuperů rafinovaně přebíjí vůně v blízkosti grilovaných gastronomických dobrot.

Pravidelný cyklus setkání s inspirativními regionálními osobnostmi především podnikatelského světa, které to "někam dotáhly", spoluorganizovaný se Studentskou unií UJEP. Večery plné příběhů, vzestupů i pádů, ale především sdílení a inspirace určené (nejen) pro studenty univerzity.

 

Prakticky orientovaný předmět Podnikání v regionu vyučovaný na FSE UJEP napomáhá studentům osvojit si základy podnikání a v průběhu kurzu připravit reálný byznys plán. Praktická cvičení jsou doplněna veřejně přístupnými přednáškami úspěšných podnikatelů a známých osobností byznysu. Připravuje ICUK ve spolupráci s FSE UJEP (letní semestr).

Každé podnikání je založeno na nalezení problému a jeho vyřešení. Projekt Soutěž a Podnikej dává možnost středoškolským studentům zapojit se do hledání takových problémů, najít je, vymyslet pro ně řešení, prezentovat řešení porotě a vytvořit si z něj vlastní podnikatelský záměr. ICUK je regionálním pořadatelem.


 


 

Podporujeme

 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

SlužbyInspirace a vzdělávání

© 2019 Insion

 

 

 


News: