CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Inovační vouchery Ústeckého kraje 2016


Cílem programu je pomoci podnikatelským subjektům z regionu navázat spolupráci s výzkumnými organizacemi, podpořit výzkumně-vývojovou a inovační aktivitu a tím přispět ke zvýšení přidané hodnoty v regionální ekonomice. Voucher je forma jednorázové dotace podporující tuto spolupráci a to až do 120 000 Kč, přičemž dotace je do 85 % způsobilých nákladů. .

Jaké aktivity jsou podporovány? Jde například o: design; modelování; optimalizace metod a procesů, vývoj materiálu, zařízení, prototypu; vývoj softwaru nebo hardwaru; testování, měření atp.

Jaký je harmonogram? Žádosti lze podávat od 20.1.2016 do 26.2.2016 (14:00); doba realizace od dubna 2016 do 30.11.2016  a závěrečná zpráva musí být předložena do 30.12.2016.

Podrobnosti stanovují Výzva a Zásady programu (viz Dokumenty).

Inovační vouchery Ústeckého kraje 2016 byly vyhlášeny dnem 20.12.2015 a administrátorem bude Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK).

Dokumenty k vyhlášené výzvě lze stáhnout zde.

APLIKACE - ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST 

Inovační vouchery Ústeckého kraje 2015
Výzva „Inovační vouchery Ústeckého kraje 2015” byla ukončena. Děkujeme všem zájemcům o dotaci. Máte-li připomínky k letošnímu ročníku programu či náměty pro ročník příští, uvítáme je na uvedených kontaktech.Vyhodnocení programu „Inovační vouchery Ústeckého kraje 2015”


Schvalene_dotace_programu_Inovacni_vouchery_UK_2015.pdf  (399.23 kB)

 

Zapis_hodnotici_komise_programu_Inovacni_vouchery_UK_2015.pdf  (383.44 kB)

Kontaktní osoby:


Ing. Josef Svoboda (Ústecký kraj)

tel: +420 475 657 510

e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz


Mgr. Miroslav Cingl (Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje; S3 manažer)

tel: +420 475 200 016

e-mail: cingl@rra.cz


Ing. Tomáš Siviček, PhD. (ICUK)

e-mail: reditel@icuk.cz


 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Inovační vouchery

© 2019 Insion

 

 

 


News: