inovační Firma

Ústeckého kraje

Soutěž o nejvíce inovativní firmu Ústeckého kraje za příslušný rok, v níž se hodnotí nejlepší inovace výrobků, služeb, technologií či procesů v kategoriích malé a střední podniky, velké podniky a začínající firmy do 3 let od vzniku. Kategorie velké podniky a začínající firmy se střídají ob rok. Soutěž vyhlašuje Inovační centrum Ústeckého kraje za podpory Ústeckého kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Krajské hospodářské komory ÚK. Odborným garantem soutěže je CzechInvest.

Přihlášky podávejte od 1. 9. do 30. 11. 2020.

Aktuální držitelé ceny pro rok 2019

Virgin Grip

1. místo IF ÚK 2019 v kategorii začínající firmy do tří let

TPC Industry

1. místo IF ÚK 2019 v kategorii zavedené malé a střední firmy

Inovační firma Ústeckého kraje

Činorodí lidé potřebují tvořit, inovovat, měnit svět. Inovace – to je snaha udělat svět lepším, touha vyniknout a uspět. Oceňujeme ty nejlepší a pomáháme jim dál růst.

 

Inovační firma Ústeckého kraje 2020

Inovační firma Ústeckého kraje pro rok 2020 se vyhlašuje v kategoriích 1. malé a střední podniky a 2. velké podniky.

Hodnotí se inovace produktů, služeb, technologií či procesů vzniklé za poslední tři roky.

Přihlásit se mohou i soutěžící z předchozího ročníku soutěže, ale s jinou inovací.

Ceny pro vítěze

Harmonogram soutěže

  •       Vyhlášení soutěže / podávání přihlášek: od 1. září 2020
  •       Uzávěrka pro podání přihlášek: 30. listopadu 2020
  •       Hodnocení odbornou porotou: prosinec 2020
  •       Slavnostní vyhlášení vítězů: leden 2021

Přihláška do soutěže

Přihlášky do soutěže je možné podávat od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020.

vyhlášení vítězů soutěže

Těšíme se na vás na slavnostním galavečeru:

leden 2021

ICUK Space Hradební, Ústí nad Labem

Pořadatelé

Hlavní partner

Odborní partneři

Za podpory