inovační Firma

Ústeckého kraje

2021

Soutěž o nejvíce inovativní firmu Ústeckého kraje za rok 2021, v níž se hodnotily nejlepší inovace výrobků, služeb, technologií či procesů v kategoriích malé a střední podniky a začínajících firem do 3 let od vzniku. Přihlásit se mohli i soutěžící z předchozího ročníku soutěže, ale s jinou inovací. Kategorie velké podniky a začínající firmy se střídají ob rok. Soutěž vyhlašuje Inovační centrum Ústeckého kraje za podpory Ústeckého kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Krajské hospodářské komory ÚK. Odborným garantem soutěže je CzechInvest.

Přihlašování do soutěže IF 2022 zahájíme          v druhé polovině tohoto roku.

Slavnostní vyhlášení vítězů

Inovační firma Ústeckého kraje pro rok 2021 byla vyhlášena v kategoriích 1. malé a střední podniky a 2. začínající podniky (startupy).

Odbornou porotu tvořili zástupci agentury CzechInvest, ICUK, partnera soutěže Komerční banky a experta programu YNOVATE. Nad oceněním převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Do kategorie malé a střední podniky se přihlásilo celkem 12 firem, z kterých porota vybrala jako vítěze firmu New Water Group s. r. o. za jejich inovativní přístup k filtraci vody. V kategorii začínající podniky vybírala porota z 8 firem a vítězem se stala firma Posedla s. r. o. za vývoj cyklistických sedel na míru zákazníka za pomoci 3D tisku.

Tisková zpráva k vyhlášení vítězů IF 2021

Aktuální držitelé ceny pro rok 2021

Činorodí lidé potřebují tvořit, inovovat, měnit svět.
Inovace – to je snaha udělat svět lepším, touha vyniknout a uspět.
Oceňujeme ty nejlepší a pomáháme jim dál růst.

 

Posedla s.r.o.

1. místo v kategorii začínající firmy

New Water Group s.r.o.

1. místo v kategorii malé a střední firmy

Ceny pro vítěze

Soutěž o nejvíce inovativní firmu v našem kraji pořádáme nejen proto, abychom ukázali jak skvělé firmy tu máme, ale také z důvodu, abychom ocenili lidi, kteří za inovací stojí. Ty kulaté kolíky ve čtvercových otvorech, kteří vidí věci jinak, jak by řekl Steve Jobs. Lidi, kteří nemají žádnou úctu ke status quo a ženou firmy kupředu. Pro ty je tu Inovační firma Ústeckého kraje. A pro ty je tu i samotný ICUK.

Martin Mata

Ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje

Ročník 2020 a předchozí – přehled vítězů a fotogalerie

Pořadatelé

Hlavní partner

Za podpory

Odborní partneři