inovační Firma

Ústeckého kraje

Soutěž o nejvíce inovativní firmu Ústeckého kraje za příslušný rok, v níž se hodnotí nejlepší inovace výrobků, služeb, technologií či procesů v kategoriích malé a střední podniky, velké podniky a začínající firmy do 3 let od vzniku. Kategorie velké podniky a začínající firmy se střídají ob rok. Každoročně soutěž vyhlašují Ústecký kraj a Inovační centrum Ústeckého kraje za podpory Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Krajské hospodářské komory ÚK. Odborným garantem soutěže je CzechInvest.

Přihlášky bylo možné podávat od 16. 9. do 8. 11. 2019.

Aktuální držitelé ceny pro rok 2018

Chart Ferox

1. místo IF 2018 v kategorii Velké podniky

Infinity Energy

1. místo IF 2018 v kategorii Malé a střední podniky

Inovační firma Ústeckého kraje

Činorodí lidé potřebují tvořit, inovovat, měnit svět. Inovace – to je snaha udělat svět lepším, touha vyniknout a uspět. Oceňujeme ty nejlepší a pomáháme jim dál růst.

 

Inovační firma Ústeckého kraje 2019

Inovační firma Ústeckého kraje pro rok 2019 se vyhlašuje v kategoriích 1. zavedený malý a střední podnik a 2. začínající firmy s délku podnikání nepřesahující tři roky.

Kategorie velké podniky se v tomto ročníku soutěže nevyhlašuje. Bude vždy jednou za dva roky a střídá se s kategorií začínajících firem.

Hodnotí se inovace produktů, služeb, technologií či procesů vzniklé za poslední tři roky (k datu vyhlášení soutěže).

Přihlásit se mohou i soutěžící z předchozího ročníku soutěže, ale s jinou inovací.

Ceny pro vítěze

Harmonogram soutěže

  •       Vyhlášení soutěže / podávání přihlášek: od 16. září 2019
  •       Uzávěrka pro podání přihlášek: 8. listopadu 2019
  •       Hodnocení odbornou porotou: polovina listopadu
  •       Slavnostní vyhlášení vítězů: 3. prosince 2019

Přihláška do soutěže

Přihlášky bylo možné podávat od 16. 9. do 8. 11. 2019.

vyhlášení vítězů soutěže

Vyhlášení vítězů soutěže za účasti představitelů kraje, města Teplice, partnerů a firem proběhne na slavnostním galavečeru:

 

3. prosince 2019, od 18.00 h.

Zahradní dům, Teplice

 

Pro účast na slavnostním vyhlášení je třeba se registrovat zde.

Pořadatelé

Hlavní partner

Odborní partneři