Ve středu 29. května se konalo finální kolo výběrového řízení na post nového ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje, jehož je kraj jedním ze zakladatelů. Funkce se ujme od 1. června Ing. Martin Mata, MBA. Ředitel Mata střídá ve funkci Ing. Tomáše Sivička, Ph.D.

Od nového pana ředitele očekávám plnění cílů, které si ICUK stanovil, a hlavně propojení firem, univerzity i kraje. Věřím, že právě pod jeho vedením dojde ve velkém k provázání podnikatelského sektoru i v rámci inovací či technologického pokroku. Panu řediteli velmi gratuluji a jsem přesvědčen, že se zlepší komunikace nejen s krajem, ale také nám bude ICUK partnerem i v naplnění věcí směrem k programu RE:START,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Klika, který se výběrového řízení zúčastnil.

Oslovili jsme se nového ředitele ICUKu Martina Matu s několika otázkami k budoucnosti inovačního centra.

Co vás přesvědčilo se do výběrového řízení přihlásit?

V podstatě už samotná výzva byla tak zajímavá, že jsem neváhal ani vteřinu a přihlásil se. Ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje je nejen výzvou pro mne samotného, ale i pro náš kraj v otázce posunu v oblasti vědy a výzkumu, včetně naplňování strategických dokumentů kraje, potažmo státu. Pokračovat po úspěšném startu, za který bych chtěl tímto poděkovat panu doktorovi Sivičkovi, nebude jednoduché, nicméně do inovačního centra přináším pragmatický a realistický pohled, což může přinést našemu kraji jistý posun v otázce jednotlivých projektů a konečných dopadů. 

Můžete popsat své zkušenosti, které zde můžete zúročit?

Asi nejdůležitější je, že mám vystudovanou univerzitu se zaměřením na regionální rozvoj, což mi dává jistou výhodu v oblasti teorie. Na druhou stranu nejsem výzkumný pracovník, ale to ani není mou osobní ambicí. Mou ambicí je spolek řídit a posouvat ho v oblasti naplňovaní strategie. Nabízím zde své zkušenosti ze soukromého sektoru ve vedoucích a řídicích pozicích, tak jako i vlastní zkušenosti se start-upy ať už korporátních firem na území ČR, tak i vlastní. Jsem ekonom a zaměřuji se na chod firem a jejich efektivitu. 

Máte již nějaké konkrétní plány na nejbližší období?

Těch plánu je mnoho, je však důležité hned na počátku navázat a pokračovat ve vřelých vztazích ke všem partnerům. Má první návštěva bude směřovat na půdu naší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, následně na Krajskou hospodářskou komoru Ústeckého kraje, abych načerpal potřeby a přání „otců zakladatelů“. Velmi úzká spolupráce s vedením Ústeckého kraje je pro mne samozřejmostí a moc se na ni těším. Rád bych rozšířil zaměření inovačního centra o službu pro naše města v otázce tzv. chytrých měst. Inovace jsou všude kolem nás a rozhodně neznamenají jen autonomní auta. Otázka transferu technologií a výzkumné části je oblast, kterou bych rád vyzdvihnul. Rád bych vytvořil platformu setkávání a společných výstupů inovačních center v celé ČR s propojením na podvýbor pro vědu a výzkum na státní úrovni. Naším cílem je posouvat prostředí v našich krajích, a pokud to má mít dopad na naši republiku, musíme nejen následovat strategické dokumenty tvořené shora, ale aktivně vystupovat a upozorňovat na potřeby a cíle z míst, kde se mají naplňovat.

zdroj: tisková zpráva Ústeckého kraje, 29. 5. 2019