Dne 1. května 2021 byl zahájen výzkumně zaměřený mezinárodní projekt DIGIT-ME – effective support of DIGITalization of small and medium Manufacturing Enterprises, podpořený v rámci programu Horizont 2020 INNOSUP. 10měsíční projekt, vedený Toruňskou agenturou pro regionální rozvoj (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.), se ve své první fázi zaměřuje na mapování stávajících nástrojů podpory digitalizace malých a středních podniků. V rámci projektu proběhnou setkání projektových partnerů společně se zástupci podniků a inovačních agentur z Polska, Finska a České republiky za účelem identifikace hlavních bariér digitalizace a návrhu nových podpůrných opatření, která by měla proces digitalizace usnadnit. Partnery projektu jsou Inovační centrum Ústeckého kraje a Centrum technologie strojů Turku (Koneteknologiakeskus Turku Oy Oyj).