Firmy si i v době pandemie a hospodářského útlumu uvědomují nutnost inovací. O tom mluví čísla z aktuální výzvy dotačního programu Inovační vouchery Ústeckého kraje, v níž mohly firmy z regionu žádat o dotaci ve výši až 200 000 Kč na inovace. 

Ústecký kraj zaregistroval celkem 11 žádostí o dotaci na inovace v úhrnné výši 1 916 800 KčI přes to, že po formální kontrole nakonec tři žádosti vyřadil, celková alokace pro letošní rok ve výši 1.5 mil. Kč bude s největší pravděpodobností téměř vyčerpána a požadavky firem přitom uspokojeny. Hodnotící komise nyní posoudí ještě obsahovou kvalitu projektů. 

,,Inovační vouchery jsou již náš tradiční nástroj, kterým se snažíme podpořit firmy k inovacím. Aktuální ročník se zaměřil mimo jiné na možnost financování digitalizace firmy. A tento krok hodnotím jako úspěšný, firmy toho využily, což jim pomůže lépe se přizpůsobit aktuální situaci na trhu, kde je tlak na digitalizaci firemních procesů enormní, vysvětluje Pavel Kováč, manažer programů ICUK Platinn a Inovační vouchery z Inovačního centra Ústeckého kraje. 

Během července a srpna dostanou firmy vyrozumění o poskytnutí/neposkytnutí dotace na inovační projekty, které budou následně muset realizovat do konce května roku 2021. 

Podmínkou pro poskytnutí dotace je nutnost danou inovaci vyvinout společně svýzkumníky. Je tak podpořena spolupráce firmy a výzkumné organizace. V aktuálním ročníku programu je nejvíce projektů spojeno s výzkumem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a ČVUT.