CZ | EN

Inovační centrum Ústeckého kraje

GeopolymersNiederviskose anorganische Bindemittel und ihre Anwendung
Link auf Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=xYLGrrZD6wI
Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

E-DokumenteDVD-Best-Practice-Beispiele erfolgreicher Aktivitäten in Forschung und EntwicklungGeopolymers

© 2018 Insion