CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Festival kreativních průmyslů

Akce zahrnuje cyklus přednášek. V prvním bloku se budeme věnovat teoretickému rámci kreativních průmyslů a v odpoledních přednáškách představíme zástupce z jednotlivých oblastí - architektura, design, kulturní produkce, hudba a videohry.


Co jsou kreativní průmysly?

Tvoří je různorodé obory lidské činnosti, s jejichž produkty se setkáváme v každodenním životě. Festival si klade za cíl přiblížit pojem kreativní průmysl studentům vysoké umělecké školy a veřejnosti formou interaktivní konference s názvem Festival kreativních průmyslů.


Samotný závěr festivalu se bude konat v prostorách Armaturky, která poslouží jako poslední přednášková místnost a zároveň jako místo pro závěrečnou after party.


// PŘEDNÁŠEJÍCÍ //

1. BLOK
Marcel Kraus, MSc. / Mgr. Blanka Marková, Ph.D. / Mgr. Radek Palaščák / doc. MgA. Jana Janíková, ArtD. / Bc. Petr Dubovský /

2. BLOK
Atelier bod architekti s.r.o. / Les kanců / WeAre productions / Enigmatic machines / Lunchmeat /

// AFTERPARTY //
DJs Sold Out Boys


Festival kreativních průmyslů pořádají studenti navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v rámci studijního předmětu Prezentace uměleckého díla.


Tato konference je součástí Centralizovaného rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů.


Kde a kdy?

9:30—17:30 FUD UJEP, aula č. 537


Více informací naleznete v aktualitách www.fud.ujep.cz


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Akce

© 2019 Insion

 

 

 


News: