Date

28. 1. 2020
Expired!

Time

9:00 - 14:00

Jak nastartovat inovace ve firmách #3

Jak nastartovat inovace ve firmách #3

“Spolupráce s výzkumem”

Jak inovují lídři? Zkušenosti, praktické návody a úspěšné příklady inovací ve firmách, tentokrát se zaměřením na spolupráci s výzkumnými organizacemi. Jaké jsou k dispozici laboratoře a přístroje * ve výzkumných organizacích přímo v Ústí nad Labem a v regionu? Víte, že třeba na UJEP vzniklo nedávno prototypovací centrum a mají tam další špičkové i v Česku ojedinělé přístroje? A víte, jak a z čeho inovace zaplatit?

* Představené laboratoře a přístroje z UJEP si budete moci prohlédnout druhý den 29. 1. na Dni otevřených dveří UJEP.

Akcí bude provádět Aleš Vlk z portálu Vědavýzkum.cz.

Místo konání

Rektorát UJEP, místnost 1.14
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

Hodinový rozvrh

...

8:30 - 9:00
Registrace
9:00 - 10:10
Best practise
Praktické příběhy dvou firem, které úspěšně navázaly spolupráci s výzkumem i mezi sebou: FN NANO a NBB Bohemia
10:10 - 10:30
Nástroje, které mohou spolupráci firem a výzkumu podpořit
Miroslav Cingl za ICUK a Milly Kuželková za TAČR
10:30 - 10:45
Coffee break
10:45 - 12:15
Prezentace výzkumných organizací, které nabízí spolupráci s firmami
- FSI UJEP - Ústav technologií a materiálů a Ústav strojů a energetiky

- PřF UJEP - Ústecké nanomateriálové centrum

- FSE UJEP - Eyetracking

- PřF UJEP - Katedra informatiky

- VŠFS Most - Laboratoř neuromarketingu a marketingových analýz

- Virtual Lab
12:15 - 14:00
Snack, networking, navazování spolupráce