Zrušeno: Energetika 4.0 – Seznamte se!

Seminář je zrušen a bude přesunutý na nový termín, o kterém Vás budeme včas informovat.

Zveme Vás na seminář, který Vám přiblíží téma Energetiky 4.0. Představíme Vám, co se pod tímto pojmem skrývá, jaká je situace v regionech ČR i ve významných zahraničních regionálních centrech. Jak jsou o této problematice informováni a jaký je jejich zájem?

Seminář pořádá Ústecký kraj za účasti Inovačního centra Ústeckého kraje. Kapacita je omezena na 30 míst a je nutná registrace (viz formulář níže).

Program akce

...

9:00 - 9:10
Úvodní slovo / Ústecký kraj
9:10 - 9:30
Výsledky průzkumu / ICUK
Představení výsledků zpracované analýzy včetně rešerše informovanosti regionů o tématu Energetika 4.0.
9:30 - 10:00
Energetika 4.0 z pohledu MPO / MPO
Představení problematiky optikou MPO včetně vazby na Národní akční plán pro chytré sítě 2019 - 2030 a dopady do připravované legislativy.
10:00 - 10:30
Energetika 4.0 z pohledu provozovatele přenosové soustavy / ČEPS
Promítnutí Energetiky 4.0 do přenosové soustavy, požadavky na implementaci a její důsledky z nadregionálním pohledu.
10:30 - 10:45
Přestávka na občerstvení
10:45 - 11:15
Energetika 4.0 z pohledu provozovatele distribuční soustavy / ČEZ Distribuce
Představení významu pojmu z hlediska dopadu na distribuční soustavu, požadavky na implementaci a její důsledky v regionálním měřítku.
11:15 - 11:45
Energetika 4.0 pro koncové uživatele / UCEEB
Seznámení s problematikou v oblasti konečné spotřeby elektřiny a tepla, decentrální systémy a jejich řízení.
11:45 - 12:00
Závěrečné slovo / Ústecký kraj

datum

19. 3. 2020

Čas

9:00 - 12:00

Místo konání

Krajský úřad Ústeckého kraje - budova B, sál B04
Dlouhá 15, Ústí nad Labem