Domů Archiv akcí akce partnera 5G A NEVEŘEJNÉ SÍTĚ: PŘÍLEŽITOST TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE
Statutární město Ústí nad Labem

Organizátor

Statutární město Ústí nad Labem
REGISTRACE
EVENT SPACE / ICUK

Místo konání

EVENT SPACE / ICUK
Velká Hradební 2800/54, Ústí nad Labem
Kategorie

Datum

02. 11. 2023
Události vypršely

Čas

9:30 - 15:30

Štítky

FACE 2 FACE

5G A NEVEŘEJNÉ SÍTĚ: PŘÍLEŽITOST TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE

Akci pořádá Statutární město Ústí nad Labem a správce městských ICT technologií společnost Metropolnet, a.s. Konference je zaměřena na praxi spojenou s využitím technologie 5G státní správou a místní samosprávou, a to zejména s dopadem do technologického rozvoje měst a bezpečnosti jeho občanů.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE ZAHRNUJÍ:

  1. Využití 5G v rámci města: Prozkoumáme, jak města mohou využívat technologii 5G ke zlepšení infrastruktury, dopravy a vzájemné komunikace technologií, což povede k efektivnějšímu městskému životu.
  2. Praktické využití 5G: Představíme konkrétní příklady úspěšné implementace 5G ve státní správě, místní samosprávě a dalších organizací, které mohou inspirovat účastníky k novým projektům.
  3. Příležitosti pro rozvoj technologií a smartcities: Diskutujeme o možnostech, které 5G nabízí pro vytváření chytrých měst, která budou technologicky propojenými celky a dobře přizpůsobená potřebám občanů.
  4. Dopady do bezpečnosti občanů: Hovoříme o bezpečnostních výzvách a řešeních, které se týkají nasazení 5G a jak města mohou zajistit ochranu svých občanů.
  5. Budoucnost 5G a možnosti analýzy dat: Podíváme se na to, jakým směrem se 5G může vyvíjet, a jak může pomoci ve sběru a následné analýze dat pro lepší rozhodování města.
  6. Podpora pro projekty rozvoje městských sítí a 5G konektivity: Diskutujeme o možnostech financování a spolupráce pro projekty související s rozvojem městské infrastruktury a konektivity za pomoci 5G technologií.

Tato konference je určena pro odborníky, zaměstnance obcí a měst a také pro členy obecních samospráv, kteří mají zájem o budoucnost městských ICT sítí a využití technologií 5G. Společně projdeme přednáškami, které umožní vnímat inovace a příležitosti, které nám tyto nové technologie přinášejí a umožňují vybudovat inteligentnější a propojenější budoucnost pro naše města a občany.

PROGRAM KONFERENCE:

Registrace účastníků akce ……………………………………………………… 08.00 – 09.30

Úvod primátora Statutárního města Ústí nad Labem ………………… 09.30-09.45

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

BLOK: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Výzvy IROP 2021 – 2027 na neveřejné sítě veřejné správy…………09.45-10.15

PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Anotace: Příspěvek představí vyhlášené výzvy IROP na podporu NSVS a jejich základní parametry (oprávnění příjemci, způsobilé výdaje atd.)

Podpora 5G sítí na Ministerstvu pro místní rozvoj ………………….. 10.15-10.45

Mgr. Jan Jelínek a Mgr. Tomáš Hamerský, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Anotace: Příspěvek představí 2. výzvu vertikály Smart Cities na podporu 5G zařízení, která navazuje na 1. výzvu určenou pro vítěze soutěže 5G pro 5 měst

BLOK: Veřejná praxe v 5G

Neveřejná síť 5G Ústí nad Labem …………………………………………… 10.45-11.15

Mgr. Jan Hofman, Metropolnet a.s.

Anotace: Praxe z pohledu městského správce technologií.

Smart City Bílina …………………………………………………………………. 11.15-11.45

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města Bílina

Anotace: Bílina integruje nejnovější technologie ke zlepšení života svých občanů.

Datové centrum Ústeckého kraje jako síťový hub …………………. 11.45-12.15

Tomáš Kejzlar, Datové centrum Ústeckého kraje

Anotace: Krajská strategie rozvoje NSVS, služby Datového centra Ústeckého kraje, rozvoj datové platformy PORTABO a její role v transformaci Ústeckého kraje.

12.15-13.00

Pauza na občerstvení

BLOK: Příklady užití a dobrá praxe

5G privátní a veřejné sítě pro chytrá města ………..………………. 13.00-13.30

Ing. Michal Poupa, ČVUT

Anotace: Odborná přednáška na téma funkcionality technologických sítí páté generace pohledem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) pražské ČVUT.

5G – nové možnosti pro veřejnou správu……………….……………. 13.30-14.00

Jan Hřídel, O2

Anotace: Praktické dopady a možnosti využití sítí páté generace z pohledu veřejného telekomunikačního operátora.

Využití videoanalytických software na 5G sítích v městských kamerových systémech … 14.00-14.30

Ing. Erik Feldman, VDT Technology

Anotace: Zpracování obrazových dat s pomocí ML / AI včetně praktické ukázky možných analytických a statistických funkcí.

Zajištění bezpečnosti v privátních 5G sítích …………………………….. 14.30-15.00

Ondřej Večl, Fortinet

Anotace: Bezpečnost v provozu 5G sítí je klíčovým prvkem. Tématem budou “slicing” techniky, které umožňují segmentaci sítě na virtuální části s různými úrovněmi bezpečnosti a přístupu. Dále se budeme věnovat „virtual patching” jako jedním ze způsobů, jak rychle reagovat na nově objevené zranitelnosti a minimalizovat rizika.

Diskuse ………………………………………………………………….……………… 15.00-15.30

HLAVNÍ SPOLUPRÁCE

VÝZNAMNÁ SPOLUPRÁCE

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Přejít nahoru