#EXPERTI ICUK

ICUK experts

→ Do you need expert advice, consultation or help for your company, projects or with subsidies?
→ Choose one of our experts and start a new chapter of your business.
YOU CAN GET A SUBSIDY FOR THIS CONSULTANCY SERVICE (UP TO 80% OF THE AMOUNT OF THE CONSULTATION).

OUR EXPERTS

Choose an expert from our regional database. They are ranked according to the primary field in which they excel.

If you would like advice on selecting an expert, please contact us → click here and write to us.

Strategic purchasing scouting and contracting (more complex solutions, risk management, partnerships) – Warehouse management system, warehouse design – Procurement (operational purchasing) – Logistic management (suppliers, expedition)

Financial management (processes, cashflow, banks…) – Financial plan (budgeting and changes, tools) – Accounting – Controlling and management accounting – Pricing – FIS implementation

Miloš Nekola

Business Consultant, OSVČ


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • plánování a analýzy
 • interní audity
 • bankovnictví

ZKUŠENOSTI

 • téměř 30 let zkušenosti v bankovním sektoru, od analýz, plánování, auditorství až po vedení pobočky banky
 • od roku 2013 business konzultant – organizační, ekonomické, finanční a podnikatelské poradenství

Pavel Körner

Řídící partner v AAA INSOLVENCE OK v.o.s.


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • finanční distress
 • slabé cash flow
 • pohledávky či závazky po splatnosti
 • hrozba úpadku
 • záporný vlastní kapitál

ZKUŠENOSTI

 • bohaté zkušenosti na pozici insolvenčního správce
 • risk manager, Project manager, Dep. Head
 • project manager, člen týmu či expert on demand v řadě projektů v IT či Risku

 

SW development – HW development – Agile product development – Product management – UX, product and service design – Software UX – R&D project preparation and management – Commercialization of R&D results – Intellectual property protection (IPR) – Innovation process – Artificial intelligence / AI – Corporate IT, architecture, cybersecurity

Martin Čejka

Specialista v oblasti umělé inteligence


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • specialista v oblasti umělé inteligence

 

ZKUŠENOSTI

Martin je programátor a student doktorské programu v oblasti umělé inteligence. Konzultovat můžete využití produktů a metod umělé inteligence jako jsou virtuální asistenti, rozpoznávání obrazu, klasifikace textů, predikce hodnot. Také obecné postupy vývojových aktivit (webové a mobilní aplikace).

Jindřich Josefus

IT konzultant & software architekt


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • IT konzultant
 • software architekt

 

ZKUŠENOSTI

Jindřich je konzultantem a software architektem, který je přes deset let v těsném kontaktu s pokročilými technologiemi a procesy nejen z prostředí SAPu. Má za sebou vývoj komplexnějších systémů (primárně v online prostředí) a dokáže poradit v oblastech tvorby webových & mobilních aplikací, datovými integracemi a obecnými principy jak si pomocí IT technologií usnadnit život.

Martin Jech

Podnikatel, inovátor, konzultant


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Software Development & Product Development (vývoj softwaru typu „Software as a service“)
 • problémy mezi produktovým oddělením a vývojáři
 • technologické potíže, technický dluh, vysoká chybovost
 • digitální produkty

 

ZKUŠENOSTI

Založil jsem a vedl společnost Channel PartnersObchodní společnost zastupující B2B klienty. Působil jsem jako konzultant ve společnostech Deloitte a Ersnst & Young v oblasti software Development & Product Development.

 

Katarína Antalová

Jednatelka a CEO společnosti Autonomous s.r.o.


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • budování ICT společností E2E tzv. “na zelený louce”
 • implementace procesních rámců pro řízení ICT služeb z pohledu businessu
 • optimalizace provozních procesů se zaměření na efektivitu a hospodárnost
 • budování digitalizačního provozu E2E tzv. “na zelený louce”
 • coaching a mentoring zaměstnanců

ZKUŠENOSTI

 • 23 let zkušeností
 • dlouholetá praxe s krizovým řízením, coachingem a mentoringem se zaměřením na efektivitu a hospodárnost
 • práce v zahraničí (Izrael, Velká Británie, USA)
 • vedení 25 přímých podřízených

Oskar Lažanský

Business development manager


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • zlepšení úspěšnosti transferu technologií a znalostí
 • řízení konkrétních projektů transferu technologií a znalostí
 • oceňování nehmotného majetku
 • management inovací

ZKUŠENOSTI

 • tvorba koncepce pro tranfer technologií do průmyslu, vyhledávání partnerů, průzkumy trhu, analýzy technologií, řízení projektů, marketing, licencování, oceňování
 • vedení solution marketingu a produktového marketingu pro segment výrobci strojů a vedení oddělení aplikačních specialistů průmyslové automatizace

Vision, mission, values, corporate culture – Strategy formulation – Strategic execution – Financial planning – Organizational development and growth – Leadership and management skills – Setting up and building teams – Motivation, communication, processes – Ownership agreement and assignments – Shareholdings, options – Investor entry – M&A – Succession, handover – Crisis management – Agile management

Leoš Kubíček

Spolumajitel a CEO skupiny firem Holistic management, s.r.o


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • obchodní strategie
 • řízení portfolia značek
 • virtuální a rozšířená realita
 • profesionální koučink a strategické firemní poradenství
 • holistic management

ZKUŠENOSTI

 • víc než 20 let zkušeností v obchodě a vedení firem
 • obchodní ředitel několika nadnárodních značek
 • zakladatel a spolumajitel společností, nabízející služby holistic managementu a  virtuální reality

Radim Bzura

manažer a člen managementu O2


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • poradenství v oblasti řízení změn
 • obchodní a prodejní strategie
 • business development
 • ekonomické analýzy, marketing

ZKUŠENOSTI

Radim je manažerem Network field force ve společnosti O2, kde je zodpovědný za řízení týmů techniků v celé ČR, logistiky, TV a rozhlas přenosů. Je odpovědnou osobou v obchodním rejstříku za všechny fixní služby O2,

Mezifiremní mentor za O2 – Innogy, ČSOB, NET4GAS, Moneta, VTI Wayra (konzultant)

Jednatelem společnosti R2 Consulting, kde zodpovídá za marketing a ekonomické analýzy.

V neposlední řadě je dlouholetým mentorem a expertem podnikatelského inkubátoru StartUp Go

Lukáš Jánošík

Marketer, Mentor, Speaker


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • strategický management
 • strategický marketing
 • produktový vývoj
 • propagace, PR a podpora prodeje
 • optimalizace
 • mentoring v životních otázkách a vyšším smyslu našeho pracovního ale i osobního počínání

 

ZKUŠENOSTI

Lukáš se vypracoval postupně z juniorské pozice až do top managementu firmy Catherine a spolu s majiteli se podílel na nejvyšším vedení firmy, která zaměstnávala více než 100lidí  a působila na desítkách zahraničních trhů.

Vzhledem k jeho osobnostnímu zaměření, životním zkušenostem, ale i vzdělání a pracovním kompetencím nabízí zejména strategický management, strategický marketing, mentoring v životních otázkách a vyšším smyslu našeho pracovního ale i osobního počínání.

Lukáš Šafařík

Operations management


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Operations management
 • řízení firmy firmu přes čísla od rozpočtu přes controlling k jednotkovým nákladům
 • vedení týmu i s využitím třetích stran v oblastech jako produkt, vývoj, marketing nebo logistika
 • nastavení dlouhodobé a střednědobé cílů, řízení priorit a nastavení efektivních procesů

 

ZKUŠENOSTI

Řídil jsem velké provozy v USA a ČR pro světové leadery jako UPS nebo DHL. Odpovídal za výsledky divizí a firem po stránce tržbové i nákladové. Pomáhal jsem škálovat 2 platformní post startupy (Dáme jídlo a Liftago) a vedl start up yachting.com zaměřený na pronájem jachet.

Katarína Antalová

Jednatelka a CEO společnosti Autonomous s.r.o.


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • budování ICT společností E2E tzv. “na zelený louce”
 • implementace procesních rámců pro řízení ICT služeb z pohledu businessu
 • optimalizace provozních procesů se zaměření na efektivitu a hospodárnost
 • budování digitalizačního provozu E2E tzv. “na zelený louce”
 • coaching a mentoring zaměstnanců

ZKUŠENOSTI

 • 23 let zkušeností
 • dlouholetá praxe s krizovým řízením, coachingem a mentoringem se zaměřením na efektivitu a hospodárnost
 • práce v zahraničí (Izrael, Velká Británie, USA)
 • vedení 25 přímých podřízených

Martin Mikulášek

Centrum zdraví, s.r.o., jednatel


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Vedení obchodních týmů – výběr, motivace, rozvoj
 • Marketing
 • Řízení distribuční sítě

ZKUŠENOSTI

 • Vývoj produktů
 • Práce na definici cílových skupin a kampaních
 • Školení a rozvoj distribuční sítě (bankovní, nebankovní)
 • Prodejní a poprodejní servis klientům
 • Vedení obchodního týmu – výběr regionálních zástupců, jejich rozvoj, motivace
 • Kapitálové obchody

Tomáš Čekal

Poradce systémů řízení, podnikové ekologie, OZO BOZP a OZO KOO na staveništi, OZO PO, interní auditor


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Poradenství systémů řízení
 • Vize, mise, hodnoty, firemní kultura
 • Podniková ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Koordinace BOZP na staveništi a požární ochrana

 

ZKUŠENOSTI

 • Poradenství v rámci zavádění, aktualizace a udržování pro malé, střední i velké podniky v oblasti Systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 17025, ISO 13485, ISO
  17025 a dalších, provádění interních auditů, podpora v rámci certifikace certifikačním orgánem

  Poradenství v rámci zavádění, aktualizace a udržování produktové certifikace dle EN 1090, EN 15058,
  podpora v rámci certifikace certifikačním orgánem

  Znalost právních požadavků v oblasti řízení společnosti, uvádění produktů na trh, bezpečnosti a
  ochrany při práci, požární ochrany a podnikové ekologie, účast a podpora v rámci kontrol a auditů

Jan Tyl

Business a dotační poradce


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • HR
 • Externí financování ve formě grantů a dotací
 • Začáetek podnikání – práva a povinnosti podnikatele
 • Účetnictví a finance

 

ZKUŠENOSTI

 • Vedení personálních oddělení
 • Zodpovědnost za legislativu, BOZP, částečně ISO
 • HR controlling, výkonnost zaměstnanců, odměňování
 • Jednání s odborovou organizací
 • Řízení personálních nákladů

Jakub Beneš

Fyzikální ústav Akademie věd ČR / manažer digitálního inovačního HUBu B4I


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Výběr a implementace ERP, APS a MES systémů
 • Řízení výroby, vedení lidí, nastavování měřitelných cílů
 • Řešení kompetenčních modelů, zpětných vazeb a motivace zaměstnanců

 

ZKUŠENOSTI

 • Příprava a rozběh inovačního HUBu ve spolupráci akademických partnerů, průmyslu a místních institucí
 • Řízení výrobního závodu BENEŠ a LÁT a.s. Z02, dlouhodobě v provozním zisku.
 • Zavedení ERP SW KARAT do výrobních procesů BaL. Zavedení APS II do denního používání k řízení výroby.
 • Spolupráce na tvorbě MES systému S-DATA v BaL pro online i offline hodnocení procesů výroby.
 • Plánování a optimalizace výroby (nové technologie, snižování zmetkovosti)

Radka Jansová

Organizační konzultant, mentor, interim manažer


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • tvorba a změna organizační struktury, manažerské role a leadership, firemní kultura
 • Vtdělávání, hodnocení výkonu a zpětná vazba
 • Brand a employee engagement
 • Customer experience
 • Recruitment proces
 • GDPR

ZKUŠENOSTI

 • řešení v oblasti lidí, týmů a organizace, firemní kultury a komunikace, rozvoje a vzdělávání, řízení vztahů a zaměstnanci, zákazníky a dodavateli
 • European Women on Boards – repositioning, organizace, tvorba a implementace komunikační a akční strategie, vzdělávání, networking, PR aj.

Jarmila Brixová

HR profesionálka, We Invest in People poradkyně, Wellbeing koučka, mentorka, facilitátorka a zakladatelka firmy Wellbeing


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Nastavení HR procesů podporující wellbeing kulturu (implementace wellbeing kultury)
 • Implementace standardu kvality řízení a péče o lidi ve společnosti (We Invest In People)
 • HR audit, design HR procesů, HR strategie
 • Změna firemní kultury
 • Rozvoj leadershipu

ZKUŠENOSTI

 • Vytvoření konceptu Wellbeing a jeho pěti pilířů, design online wellbeing diagnostiky „Můj osobní
  wellbeing“, vytvoření wellbeing strategie, měření a implementace wellbeing kultury v organizacích
 • Mentorka v rámci programu Equilibrium – rozvojový program pro talentované ženy
 • Strategické řízení a rozvoj lidí ve společnosti – design nových HR procesů – náboru, adaptace, nový odměňovací systém, budování HR brandingu, nový vzdělávací a rozvojový systém „Zátiší Academy“, interní komunikace – design interního časopisu „Chuťovky“, transformace firemní kultury

Market research – Marketing strategy and product marketing – Growth marketing (evaluation, big data, tools, web) – Digital / online marketing – Customer experience – Brand building / management – Public Relations – Content marketing / copywriting – International marketing – B2C Specifics – B2B Specifics – Sales and go-to-market strategies – Sales team management, CRM (selection and implementation) – E-Commerce – Foreign trade and international expansion – Partner network management, indirect sales – Customer care and Customer Success – B2C specifics – B2B specifics

Marek Česal

Founder of be#wow digital agency


LinkedIn

 

EXPERTÍZA

 • UX design a digitální marketing
 • brand identity, implementace do online a offline prostředí

 

ZKUŠENOSTI

Marek je kreativní nadšenec a detailista, což mu umožňuje vyvíjet unikátní a účinné strategie, které posouvají brand na novou úroveň. Jeho inovační přístup a touha po dokonalosti zajistí úspěch jeho klientů a budování trvalých vztahů s jejich zákazníky.

 

Lukáš Šafařík

Operations management


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Operations management
 • řízení firmy firmu přes čísla od rozpočtu přes controlling k jednotkovým nákladům
 • vedení týmu i s využitím třetích stran v oblastech jako produkt, vývoj, marketing nebo logistika
 • nastavení dlouhodobé a střednědobé cílů, řízení priorit a nastavení efektivních procesů

 

ZKUŠENOSTI

Řídil jsem velké provozy v USA a ČR pro světové leadery jako UPS nebo DHL. Odpovídal za výsledky divizí a firem po stránce tržbové i nákladové. Pomáhal jsem škálovat 2 platformní post startupy (Dáme jídlo a Liftago) a vedl start up yachting.com zaměřený na pronájem jachet.

Leoš Kubíček

Spolumajitel a CEO skupiny firem Holistic management, s.r.o


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • obchodní strategie
 • řízení portfolia značek
 • virtuální a rozšířená realita
 • profesionální koučink a strategické firemní poradenství
 • holistic management

ZKUŠENOSTI

 • víc než 20 let zkušeností v obchodě a vedení firem
 • obchodní ředitel několika nadnárodních značek
 • zakladatel a spolumajitel společností, nabízející služby holistic managementu a  virtuální reality

Lukáš Jánošík

Marketer, Mentor, Speaker


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • strategický management
 • strategický marketing
 • produktový vývoj
 • propagace, PR a podpora prodeje
 • optimalizace
 • mentoring v životních otázkách a vyšším smyslu našeho pracovního ale i osobního počínání

 

ZKUŠENOSTI

Lukáš se vypracoval postupně z juniorské pozice až do top managementu firmy Catherine a spolu s majiteli se podílel na nejvyšším vedení firmy, která zaměstnávala více než 100lidí  a působila na desítkách zahraničních trhů.

Vzhledem k jeho osobnostnímu zaměření, životním zkušenostem, ale i vzdělání a pracovním kompetencím nabízí zejména strategický management, strategický marketing, mentoring v životních otázkách a vyšším smyslu našeho pracovního ale i osobního počínání.

Martin Jech

Podnikatel, inovátor, konzultant


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Software Development & Product Development (vývoj softwaru typu „Software as a service“)
 • problémy mezi produktovým oddělením a vývojáři
 • technologické potíže, technický dluh, vysoká chybovost
 • digitální produkty

 

ZKUŠENOSTI

Založil jsem a vedl společnost Channel PartnersObchodní společnost zastupující B2B klienty. Působil jsem jako konzultant ve společnostech Deloitte a Ersnst & Young v oblasti software Development & Product Development.

 

Martin Mikulášek

Centrum zdraví, s.r.o., jednatel


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Vedení obchodních týmů – výběr, motivace, rozvoj
 • Marketing
 • Řízení distribuční sítě

ZKUŠENOSTI

 • Vývoj produktů
 • Práce na definici cílových skupin a kampaních
 • Školení a rozvoj distribuční sítě (bankovní, nebankovní)
 • Prodejní a poprodejní servis klientům
 • Vedení obchodního týmu – výběr regionálních zástupců, jejich rozvoj, motivace
 • Kapitálové obchody

Laura Mitroliosová

Jednatelka, Co-founder


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Cirkulární ekonomika a udržitelnost
 • Nové produkty
 • Firemní strategie
 • Obalové a odpadové hospodářství
 • Nefinanční reporting

 

ZKUŠENOSTI

V oblasti bankovnictví jsem na pozici procesního manažera implementovala nový produkt na českém trhu do interních procesů banky.  Po odchodu z bankovnictví jsem se zapojila do řízení Institutu Cirkulární Ekonomiky, moje práce byla vytvořit stabilní a finančně soběstačnou organizaci bez grantů a dotací a to se povedlo. Dnes svoje zkušenosti předávám dalším novým organizacím a projektům. Po celou mojí kariéru rozvíjím nové produkty, nastavuji procesy a věnuji se vedení zaměstnanců a dalších členů týmu a nastavování zdravého finančního fungování organizací.

Radek Škornička

Marketer, interim manažer


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Marketing se zkušenostmi v oblasti FMCG a maloobchodu

 

ZKUŠENOSTI

Totální rebranding a relaunching 2 silných českých značek (drogerie Teta, barvy Balakryl) vč. budování marketingových týmů, redefinice produktového portfolia, mediální plánování, briefing a realizace.  Za přestavbu společnosti Teta získal cenu Effie 2015

Zodpovědnost za B2C komunikaci. Briefing a provádění ATL a BTL kampaně.

Aleš Holan

Startup kouč a mentor, team manager, přednášející na VŠE


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • sales and team management
 • strategy and business development management
 • start-up
 • marketing management

ZKUŠENOSTI

 • oblast středně a dlouhodobých prodejních projektů
 • stabilizace a rozvoj divize
 • řízení týmů
 • marketingový plán

Radek Váňa

Head agentury IDEALAB. Vydavatel časopisů, knih a podcastů.


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • marketing a public relations
 • PR a komunikační kampaně, především v oblasti architektury, designu a nemovitostního trhu

ZKUŠENOSTI

 • Vystudoval Filosofickou fakultu University Karlovy, obor Estetika a Teorie kultury (1999). Doktorské studium na katedře Teorie kultury dokončil v roce 2004. Od roku 1999 pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, přednáší a vede samostatné odborné kurzy v oboru marketingu a public relations.
  Specializuje se na oblast designu, architektury a nemovitostního trhu. V letech 2004-2006 byl pedagogem na pražské Vysoké škole ekonomické (kurz Praktické žurnalistiky I a II). Od roku 2019 je vydavatelem architektonického časopisu ARCHIZOOM a od roku 2022 je vydavatelem tištěného časopisu Facility Management Journal.

František Horák

Expert na branding a strategii komunikace, mentor Desing Thinking,, zakladatel studia Perfect Planet


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • potřeba značky pro externí a interní komunikace
 • návrh značky, redesign
 • branding na vybrané materiály společnosti
 • návrhy UX konceptu pro web nebo aplikaci, výběr technického řešení a řízení projektu realizace

ZKUŠENOSTI

 • Ušel jsem dlouhou cestu v designu. Od základních grafických prací jsem se zkušenostmi dostal do
  vedení kreativních procesů, naučil se hledat a identifikovat důvody proč se věci navrhují a jaký je
  jejich cíl. Design a branding totiž nesmí fungovat na rovině líbí/nelíbí ale v rovině funguje/nefunguje.
  Každý projekt si zaslouží kvalitní značku, kterou se může prezentovat veřejnosti a pod kterou lidé
  hrdě vystupují.

David Hůla

Business konzultant (marketing/e-commerce)


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • vize, mise a strategie společnosti
 • business koncepce
 • marketingová strategie, aktivační plán
 • koncepce e-commerce
 • budování značky

ZKUŠENOSTI

 • změna pozice značky na trhu, atraktivita značky
 • jednotná prezentace produktů v prodejní síti
 • uvedení produktu či nové značky na trh
 • vybudování obchodně-marketingové strategie
 • interim management
 • PR komunikace

 

NPI – new product introduction – Lean manufacturing, workflow and layout management – Process management and its digitalization (ERP/MES, MIS, MOM systems) – Tools for design digitalization and collaboration (CAD, CAM, PDM, PLM, etc.) – Computer simulation and virtual commissioning, digital twin (topological optimization, generative design, MBS, FEM, Process Simulate, etc.) – Office automation (design, quotations, orders, TPV, planning) – AI applications in manufacturing (e.g. vision systems, planning, Quotations) – Production Planning (APS) – Paperless Manufacturing – Automation and Robotics – Concepts – Quality Control – CAQ – Maintenance of Production Equipment (Planned/Predictive Maintenance) – Product Traceability – Birth Certificate – Production Monitoring (OEE) and Diagnostics of Production Machines – Service and Maintenance – AR/VR Applications – Smart Product (Product Operation Data Collection) – 3D Printing and Additive Technologies – Energy Management and Resource Circularity – IT Infrastructure (Cabling, 5G, cloud, etc.) – Specifics of serial production – Specifics of custom production

Tomáš Čekal

Poradce systémů řízení, podnikové ekologie, OZO BOZP a OZO KOO na staveništi, OZO PO, interní auditor


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Poradenství systémů řízení
 • Vize, mise, hodnoty, firemní kultura
 • Podniková ekologie, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Koordinace BOZP na staveništi a požární ochrana

 

ZKUŠENOSTI

 • Poradenství v rámci zavádění, aktualizace a udržování pro malé, střední i velké podniky v oblasti Systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 17025, ISO 13485, ISO
  17025 a dalších, provádění interních auditů, podpora v rámci certifikace certifikačním orgánem

  Poradenství v rámci zavádění, aktualizace a udržování produktové certifikace dle EN 1090, EN 15058,
  podpora v rámci certifikace certifikačním orgánem

  Znalost právních požadavků v oblasti řízení společnosti, uvádění produktů na trh, bezpečnosti a
  ochrany při práci, požární ochrany a podnikové ekologie, účast a podpora v rámci kontrol a auditů

Jakub Beneš

Fyzikální ústav Akademie věd ČR / manažer digitálního inovačního HUBu B4I


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Výběr a implementace ERP, APS a MES systémů
 • Řízení výroby, vedení lidí, nastavování měřitelných cílů
 • Řešení kompetenčních modelů, zpětných vazeb a motivace zaměstnanců

 

ZKUŠENOSTI

 • Příprava a rozběh inovačního HUBu ve spolupráci akademických partnerů, průmyslu a místních institucí
 • Řízení výrobního závodu BENEŠ a LÁT a.s. Z02, dlouhodobě v provozním zisku.
 • Zavedení ERP SW KARAT do výrobních procesů BaL. Zavedení APS II do denního používání k řízení výroby.
 • Spolupráce na tvorbě MES systému S-DATA v BaL pro online i offline hodnocení procesů výroby.
 • Plánování a optimalizace výroby (nové technologie, snižování zmetkovosti)

Organisation development and strategic planning – Employer branding, company culture and values – Talent acquisition – recruitment, selection and adaptation of employees – Career development – Motivational systems – Working with talent – Effective HR (processes, administration, legislation, IS) – Internal communication – International HR

Jan Tyl

Business a dotační poradce


 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • HR
 • Externí financování ve formě grantů a dotací
 • Začáetek podnikání – práva a povinnosti podnikatele
 • Účetnictví a finance

 

ZKUŠENOSTI

 • Vedení personálních oddělení
 • Zodpovědnost za legislativu, BOZP, částečně ISO
 • HR controlling, výkonnost zaměstnanců, odměňování
 • Jednání s odborovou organizací
 • Řízení personálních nákladů

Radim Bzura

manažer a člen managementu O2


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • poradenství v oblasti řízení změn
 • obchodní a prodejní strategie
 • business development
 • ekonomické analýzy, marketing

ZKUŠENOSTI

Radim je manažerem Network field force ve společnosti O2, kde je zodpovědný za řízení týmů techniků v celé ČR, logistiky, TV a rozhlas přenosů. Je odpovědnou osobou v obchodním rejstříku za všechny fixní služby O2,

Mezifiremní mentor za O2 – Innogy, ČSOB, NET4GAS, Moneta, VTI Wayra (konzultant)

Jednatelem společnosti R2 Consulting, kde zodpovídá za marketing a ekonomické analýzy.

V neposlední řadě je dlouholetým mentorem a expertem podnikatelského inkubátoru StartUp Go

Radka Jansová

Organizační konzultant, mentor, interim manažer


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • tvorba a změna organizační struktury, manažerské role a leadership, firemní kultura
 • Vtdělávání, hodnocení výkonu a zpětná vazba
 • Brand a employee engagement
 • Customer experience
 • Recruitment proces
 • GDPR

ZKUŠENOSTI

 • řešení v oblasti lidí, týmů a organizace, firemní kultury a komunikace, rozvoje a vzdělávání, řízení vztahů a zaměstnanci, zákazníky a dodavateli
 • European Women on Boards – repositioning, organizace, tvorba a implementace komunikační a akční strategie, vzdělávání, networking, PR aj.

Jarmila Brixová

HR profesionálka, We Invest in People poradkyně, Wellbeing koučka, mentorka, facilitátorka a zakladatelka firmy Wellbeing


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Nastavení HR procesů podporující wellbeing kulturu (implementace wellbeing kultury)
 • Implementace standardu kvality řízení a péče o lidi ve společnosti (We Invest In People)
 • HR audit, design HR procesů, HR strategie
 • Změna firemní kultury
 • Rozvoj leadershipu

ZKUŠENOSTI

 • Vytvoření konceptu Wellbeing a jeho pěti pilířů, design online wellbeing diagnostiky „Můj osobní
  wellbeing“, vytvoření wellbeing strategie, měření a implementace wellbeing kultury v organizacích
 • Mentorka v rámci programu Equilibrium – rozvojový program pro talentované ženy
 • Strategické řízení a rozvoj lidí ve společnosti – design nových HR procesů – náboru, adaptace, nový odměňovací systém, budování HR brandingu, nový vzdělávací a rozvojový systém „Zátiší Academy“, interní komunikace – design interního časopisu „Chuťovky“, transformace firemní kultury

Mergers & acquisitions, due diligence – Investment – entry of a financial or strategic investor – Debt financing – Grant financing – Crowdfunding

Miloš Nekola

Business Consultant, OSVČ


LinkedIn

 

EXPERTÍZA PRO OBLAST

 • plánování a analýzy
 • interní audity
 • bankovnictví

ZKUŠENOSTI

 • téměř 30 let zkušenosti v bankovním sektoru, od analýz, plánování, auditorství až po vedení pobočky banky
 • od roku 2013 business konzultant – organizační, ekonomické, finanční a podnikatelské poradenství

for areas not listed in the fields listed

Petr Pavlík

Genderová rovnost


LinkedIn

 

EXPERTÍZA V OBLASTI

 • Genderový audit
 • Plán genderové rovnosti
 • Prevence diskriminace a sexuálního obtěžování
 • Rozvoj lidských zdrojů v oblasti diverzity

ZKUŠENOSTI

 • První představení opatření proti sexuálnímu obtěžování v České republice (příručka pro vedení vysokých škol a vyučujících, příručka pro studující vysokých škol)
 • Genderový audit v ČR – vývoj prvních metodik genderového auditu
 • Vývoj e-learningového programu Rovné příležitosti pro muže a ženy v ČR pro zaměstnance státní a regionální správy
 • Editor Stínových zpráv v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů v ČR

expert selection, process, financing

A general procedure on how you can use an expert for your business:

September 1, 2023

EXPERT SELECTION

Contact ICUK in person or email with an enquiry for a regional expert. Let us advise you or choose one of our experts to work with you to find a solution for your questions, uncertainties or situations.

September 1, 2023
September 5, 2023

FIRST MEETING – introductions

Make an appointment (in person or online) as soon as possible so you don’t waste time. Prepare what is bothering you and what you want advice or help with.

September 5, 2023
September 8, 2023

SECOND MEETING – schedule

Allow a few days for the expert to get to know your company in detail , analyze the current situation, and prepare and schedule future meetings.
This will include an indicative number of hours that you will spend together to address your questions, uncertainties and situations.

September 8, 2023
September 10, 2023

THIRD MEETING – Finance

Based on the proposed schedule and number of hours, you can decide which form of funding you will use for this service:
contractual relationship directly between the expert and you (outside ICUK)
– use of one of the upcoming Vouchers for Entrepreneurs ( beginning 2024), where the funds for the expert service can be used

September 10, 2023
September 15, 2023

other meetings – as needed

Further meetings will follow according to the schedule you and the expert agree on.

September 15, 2023

The fee for the consultation is set at CZK 1,500/hour excluding VAT for expert services. The rate is proposed directly by the Ministry of Industry and Trade in the programmes of the National Recovery Plan.

additional services for your business

Using an expert from a regional database is one of the services ICUK offers. An overview of all services and their signposts can be found on a separate subpage → Services .

ICUK PLATINN

B2B programme for growing your company’s business and innovation potential
40 hours of free consultation with a selected expert or experienced director of a successful company

STARTUP GO! BUSINESS INCUBATOR

for budding entrepreneurs, where we build an idea into a company or a start-up into a startup
workshops, experts and mentors, events

EDUCATIONAL AND NETWORKING EVENTS

We organize our own events for start-ups and established companies, students, professionals and institutions
we educate, connect, guide, develop

Scroll to Top