#NEW OPPORTUNITIES FOR THE REGION

Projects and topics

DIGITALISATION IN INDUSTRY
CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES
SUSTAINABLE MOBILITY
SMART ACCELERATOR
TRANSFORMATION CENTRE OF THE USTI REGION
nanotechnology and green chemistry
NEW ENERGY AND RESOURCES
  INNOVATION IN HEALTH AND SOCIAL SERVICES
   SMART PUBLIC ADMINISTRATION
    Education
    TECHNOLOGY STARTUPS

    Martin Balej

    bývalý rektor, UJEP

    „Nutnou podmínkou úspěšné komplexní restrukturalizace Ústeckého kraje je schopnost klíčových aktérů v regionu reagovat na moderní trendy v hospodářství a ve společnosti jako takové. ICUK hraje nezastupitelnou roli iniciátora a zprostředkovatele mezi soukromými institucemi a subjekty státní i nestátní sféry vedoucího k naplnění právě výše uvedeného.“

    DOCUMENTS

    HYDROGEN STRATEGY OF THE USTI REGION

    DEVELOPMENT OF THE INNOVATION POTENTIAL OF THE ÚSTÍ NAD LABEM REGION IN 2012-2017

    REGIONAL INNOVATION STRATEGY OF THE ÚSTÍ REGION – ACTION PLAN 2021

    REGIONAL INNOVATION STRATEGY OF THE ÚSTÍ REGION – 6/2020

    ANALYSIS OF THE ABSORPTION CAPACITY OF THE TERRITORY FOR TECHNOLOGICAL INCUBATION IN THE ÚSTÍ NAD LABEM REGION

    SMART RURAL CONCEPT

    RESEARCH ATLAS OF THE ÚSTÍ REGION

    SURVEY OF STUDENTS FROM THE ÚSTÍ REGION WHO STUDY OUTSIDE THE REGION

    TECHNOLOGY FORESIGHT STUDY – CHEMISTRY TRENDS FOR THE ÚSTÍ NAD LABEM REGION

    FORESIGHT STUDY – SMART SPECIALISATION IN CHEMISTRY FOR THE ÚSTÍ NAD LABEM REGION

    NEAR SMART ZONE – SUMMARY

    FEASIBILITY STUDY – FOR SMART ZONE

    FINAL REPORT – SMART ZONE SAFETY INSPECTION

    INTRODUCTION TO ENERGY 4.0 – RESEARCH, ANALYTICS

    INTRODUCTION TO ENERGY 4.0 – QUESTIONNAIRE PART
    Scroll to Top