#INNOVATION FOR THE REGION DEVELOPMENT

HYDROGEN IN THE USTI REGION

In November 2019, 18 entities including the Usti Region, cities, key companies, research organisations and supporting institutions signed a Memorandum of Partnership and Cooperation for the development of comprehensive use of hydrogen as a clean energy source in the Usti Region.

The aim of the cooperation is the preparation and implementation of activities supporting the comprehensive use of hydrogen,especially that generated in the technological process of companies in the Usti Region, which would be processed by liquefaction and distributed as a clean, carbon-free fuel for a wide range of applications in the field of its energy use (e.g. for the development of emission-free transport in the Usti Region).

The project is unique in the Czech Republic in that it offers a complete closed circuit from the use of existing hydrogen production capacities in the region, through hydrogen processing, distribution and efficient energy use. The whole project not only has a highly positive ecological potential, but also creates significant economic benefits for companies in the Usti Region egion in the area of current progressive global technological trends.

HYDROGEN STRATEGY OF THE USTI REGION

The Usti Region is the first Czech region with its own hydrogen strategy.

Hydrogen in particular has the ability to store energy produced from renewable sources and thus contribute to the stability of energy supply, but it can also be used as a completely emission-free fuel or clean energy solution for buildings. In the Usti Region, it has a tradition and apparently a bright future. The Hydrogen Strategy of the Usti Region, the first document of its kind in the Czech Republic, was created in order to preserve the importance of this region as to preserve the importance of this region as the energy heart of the Czech Republic in the context of the energy transition.

Download the strategy HERE

Martin Balej

rektor UJEP v Ústí nad Labem

„Vodík má skvělý potenciál a jeho aplikace představuje velkou výzkumnou výzvu. Ve spolupráce s VŠCHT, ČVUT, případně dalšími vysokými školami se proto, mimo jiné, zaměříme na základní výzkum v oblasti bezpečného ukládání vodíku. Připravujeme rovněž specializaci studijního programu Energetika zaměřenou na čisté energie.“

Partneři