#INNOVATION IN HEALTHCARE

DIGITAL HEALTH PLATFORM

Platform for digitalisation of health and social services

Tomáš Siviček

koordinátor aktivit DHP, ICUK, FSE UJEP

„Platforma chce být vstupní branou pro inovativní firmy a výzkumné organizace a prostředníkem pro jejich komunikaci se zdravotnickými zařízeními, pacientskými organizacemi či veřejnou správou a také místem, kde se potkává nabídka a poptávka a vše řeší na bázi quadruple helix a vzájemné kooperace.“

PLATFORM OBJECTIVE

  • Support digitalisation and innovative technology-oriented approaches and processes in health and social services
  • Would you like to participate in digital healthcare with us? Contact Tomáš Siviček at sivicek@icuk.cza,   

PROJECTS AND PLATFORMS

The current projects emerged from the mapping of health care problems and needs during the platform meetings:

The group is coordinated by:
Martin Zeman (MZ)

Interlinked E_HEALTH platform for sharing data of individual treatment processes in the context of actual patient data

The group is coordinated by:
Pavel Enderle (TeskaLabs)
Michaela Šišková (Direct People)

Mobile apps in healthcare

The group is coordinated by:
Tomáš Siviček (ICUK, FSE UJEP)
Inka Pavelka (AIPO MSD)

Creation of a TESTBED/LAB platform for innovation, new technologies and collaboration (ecosystem creation)

NEWS

Everything important in one place

MEMBERS AND PLATFORMS

Nearly thirty organisations and companies co-create the DHP with us and contribute to the platform’s goal.

Partneři