Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo koncem července výzvu X programu Technologie. Má podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. Žádosti bude možné podávat od 23. 9. až do 16. 12. 2019.

Z programu mohou malé a střední podniky pořídit výrobní technologie, jakými jsou moderní stroje a zařízení, ale i nevýrobní technologie, např. technologie na měření či sledování výrobku, atp. Výše dotace je od 1 do 40 milionů korun, a sice u malých firem do 45 % způsobilých nákladů, u středních podniků do 35 % nákladů. Více informací k výzvě si přečtěte zde a zde.