Digital innovation Hub ICUK

DIH ICUK funguje na poli popularizace zavádění a realizace výzkumných aktivit v oblastech průmyslu 4.0, Smart City a internetu věcí. Hlavním cílem je poskytování služeb a podpory startupům a malým a středním firmám v oblasti digitalizace výroby.

Služby DIH

Transfer znalostí a networking

propojování expertů z universit a výzkumných ústavů s firmami (převážně SME a startupy)

Koučovací a mentoringové programy

kombinace různých nástrojů pro SME (webináře, workshopy, koučování a mentoring)

Dotační a grantové poradenství

pomoc s nalezením vhodného dotačního titulu, asistence při podávání žádosti

Technická podpora (expertní poradenství)

od analýzy počátečního stavu a potřeb firmy přes strategii implementace až ke stanovení KPI a měřítek hodnocení

Analýza potřeb a počátečního stavu

 • nastavení cílů digitalizace
 • definice potřebných dovedností (lidské zdroje)
 • konkurenční analýza
 • zhodnocení technické připravenosti, personálních kapacit
 • sestavení byznys modelu a ekonomického výhledu
 • vyhodnocení nejvhodnějších přístrojů, technologií a systémů
 • kyberbezpečnost

Strategie implementace

Stanovení měřítek hodnocení

Klienti DIH

Kontakt

Technologické startupy

 • zaměřené na budoucnost s ambicemi inovovat a růst
 • do dvou let na trhu
 • sídlo v Ústeckém kraji

Malé a střední podniky

 • zaměřené na budoucnost s ambicemi inovovat a růst
 • více než dva roky na trhu
 • sídlo v Ústeckém kraji
Petr Achs

Petr Achs

manažer DIH

achs@icuk.cz