Magistrát města Ústí nad Labem schválil dva projekty, do kterých je ICUK zapojen. Konkrétně se jedná o projekt Datové integrační platformy a testování autonomních systémů řízení.

DATOVÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA (DIP)

Jedná se o spolupráci mezi městy Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice, ale také mezi subjekty jako je ICUK, ČVUT Fakulta dopravní, Univerzita J. E. Purkyně a Ústecký kraj. V první fázi projektu jde především o získání finančních prostředků a zahrnutí dalších partnerů do projektu. Druhá fáze je o již o navazujících projektech, které budou těžit z DIP a vytvářet tak nové příležitosti pro Ústecký kraj.

Datová integrační platforma mezi městy znamená, že zapojená města budou sbírat a následně sdílet stejná data, která poté poskytnou dalším zapojeným subjektům, které je budou moci zpracovat a na jejich základě vytvoří nové projekty či navrhnou zlepšení již fungujících systémů.

TESTOVÁNÍ AUTONOMNÍCH SYSTÉMŮ

Autonomní mobilita je důležitým tématem pro Ústí nad Labem. Rada města tak schválila partnerství při přípravě projektu „U SMART ZONE – testování autonomních systémů“. Město Ústí nad Labem a Ústecký kraj se dohodly na spolupráci v rámci výše zmíněného projektu na základě zpracované studie proveditelnosti, kdy dosavadní vedoucí a koordinační úlohu města Ústí nad Labem převezme Ústecký kraj.