Za účasti téměř dvou desítek účastníků se ve čtvrtek 16. 12. 2021 uskutečnil česko-německý workshop k tématu digitalizace průmyslu. V rámci workshopu experti představili nejen přístupy řešení, ale i konkrétní realizované projekty, a projednali možnosti přeshraniční spolupráce. Jedním z výstupů akce je společný zájem Inovačního centra ÚK a Centra pro digitální inovace v Chemnitz spolupracovat na přeshraničních experimentech s podporou kaskádového financování.

Projděte si prezentace řečníků:

Akce je organizována v rámci projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II.