V Ústeckém kraji vzniká sociální síť pro maminky

V Ústeckém kraji vzniká sociální síť pro maminky

Představte si digitální prostor, kde uživatelka vyplní dotazník, na základě kterého ji algoritmus najde podobně smýšlející maminky v blízkém okolí. Mluvíme o aplikaci Tezu, která se přihlásila do našeho podnikatelského inkubátoru. Kolik uživatelek již v Ústí tuto...
Ústecký kraj rozdělí 4,2 mil. Kč mezi začínající podnikatele

Ústecký kraj rozdělí 4,2 mil. Kč mezi začínající podnikatele

Rada rozhodla o rozdělení dotačního programu na podporu začínajících podnikatelů v celkové alokaci 4,2 miliónů Kč. Celkem z 96 nejvýše bodově ohodnocených žádostí bude uspokojeno 24 žadatelů napříč celým regionem. 2,5 mil. Kč je neinvestiční část dotace, 1,7 mil. Kč...
AKTUALIZOVÁNO – Ústecký kraj podpoří regionální OSVČ

AKTUALIZOVÁNO – Ústecký kraj podpoří regionální OSVČ

3. 6. 2020 – Rada rozhodla o rozdělení první části tohoto dotačního programu a v každém ze sedmi okresů přidělila dotaci ve výši 25 tisíc Kč prvním úspěšným žadatelům. Celkem bylo podáno 4800 žádostí, uspokojeno bude první 2800 úspěšných žadatelům (prvních 400...