Rýsuje se česko-saská spolupráce v autonomní mobilitě. Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se Saskou agenturou SAENA plánuje workshop zaměřený na možnosti rozvoje spolupráce mezi ČR a Saskem v oblasti autonomní mobility.

Workshop proběhne na Ministerstvu dopravy ČR, a to 28. 3. 2019. Hlavním cílem je identifikovat konkrétní oblasti spolupráce v autonomní mobilitě.

Ústí nad Labem má, i díky iniciativě ICUK, zpracovanou studii proveditelnosti pro testování bezpilotních aut ve městě. Studie prověřovala dvě možné varianty testovacího okruhu v rámci města s návazností na dálnici D8. Paralelně k tomu Inovační centrum Ústeckého kraje vyvíjelo aktivitu vedoucí k možnému testování těchto aut právě na dálnici mezi Ústím a Drážďany. Workshop pořádaný Ministerstvem dopravy a Saskou agenturou SAENA může být prvním krůčkem ke konkrétní vzájemné spoupráci.