Autonomní mobilita v regionu

UJEP / FD ČVUT – Valeo

Projekt výzkumu bezpilotního řízení aut

ICUK v roce 2017 domluvil a rozběhl výzkumný projekt globálního dodavatele autonomních systémů řízení společnosti Valeo a Fakulty sociálně-ekonomické UJEP, který ve finančním objemu v úhrnu desítek milionů aspiruje na nejvyšší firemní zakázku v historii UJEP.

Projekt spočívá ve vyhodnocování videí z jízd aut bez řidiče (autonomní řízení). Podílejí se na něm z velké části studenti VŠ, ale i SŠ.

Projekt byl již dvakrát prodloužen. Aktuálně (od ledna 2020) si projekt vzala pod patronát Fakulta dopravní ČVUT v Děčíně.

– Nejvyšší smluvní zakázka v historii UJEP

– Až 124 nových pracovních míst

U Smart Zone

Projekt testování bezpilotních aut v Ústí nad Labem

ICUK se stal iniciátorem, koordinátorem a propagátorem vize testování autonomních aut v Ústí nad Labem; za projekt se postavilo vedení města Ústí nad Labem, záměr byl zahrnut do programu Re:start vč. jeho akčních plánů. ICUK funguje zároveň jako odborný konzultant projektu a na základě jeho podkladů bylo vypsáno výběrové řízení na studii proveditelnosti. Studie proveditelnosti vypracovaná společností KPMG a ČVUT byla po revizi schválena a přijata městem Ústí nad Labem.

– Ústí jako leader iniciativy testování autonomní mobility ve městech ČR

Varianty testovacích okruhů v Ústí nad Labem

(dle studie proveditelnosti KPMG, ČVUT, 2018)

varianta A – 6,9 km

varianta B – 20 km, část dálnice D8

Petr Achs

Petr Achs

RIS developer pro autonomní mobilitu ÚK

achs@icuk.cz