CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje
Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Asistenční vouchery

Ústeckého kraje

dotační program s výší dotace až 300 000 Kč určený pro veřejné subjekty z Ústeckého kraje

 


 

Pro koho je voucher

Oprávněnými žadateli mohou být pouze veřejné (veřejnoprávní) subjekty se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.

 

Co získáte

Dotaci až 300 000 Kč na kompletní vyřízení dokumentace k projektu.

 

Podporované aktivity

Program poskytuje neinvestiční dotace na přípravu a zpracování projektových záměrů tzv. strategické intervence, které budou naplňovat cíle a opatření Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, příp. krajské přílohy k národní RIS3 strategii.

V rámci Programu bude podpořena příprava a zpracování strategického projektu, resp. zpracování kompletní projektové dokumentace projektu do stupně realizovatelnosti pro účely:


  • podání žádosti o podporu připraveného strategického projektu do relevantní výzvy vhodného programu na národní či evropské úrovni
  • zahájení realizace strategického projektu z vlastních zdrojů příjemce, či jiných zdrojů mimo financování Programu

 

Příjem žádostí

Příjem žádostí začíná 1. 4. 2017 a končí 31. 8. 2017

 

Dokumenty ke stažení

 

Kontaktní osoby

Administrativní část

Ing. Tomáš Michlík, odbor strategie, přípravy a realizace projektů KÚÚK

e-mail: michlik.t@kr-ustecky.cz, tel: +420 475 657 915


Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení strategie, odboru strategie, přípravy a realizace projektů KÚÚK

e-mail: nedrdova.j@kr-ustecky.cz, tel: +420 475 657 944


Odborná část - konzultace projektů

Mgr. Lucie Podrápská, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

e-mail: podrapska@icuk.cz, tel: +420 724 370 809


Bc. Radek Miškovský, Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

e-mail: miskovsky@icuk.cz, tel: +420 606 876 658

 

 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

FINANCE

© 2019 Insion

 

 

 


News: