CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

Ústecký kraj vyhlásil dotační program "Dotace pro začínající podnikatele pro rok 2018"

Ústecký kraj vyhlásil dotační program "Dotace pro začínající podnikatele pro rok 2018"

08.01.2018 - Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje.


Jedná se již o 3. ročník tohoto programu – v prvním ročníku bylo podpořeno 27 podnikatelů, v druhém ročníku pak 46. O dotaci pro rok 2018 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2017 nebo 2018) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program je 8 milionů korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 5. 2. 2018 do 9. 3. 2018. Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje, kde se také můžete hlásit na semináře.


Máte-li myšlenku, kterou chcete zpracovat do podnikatelského plánu a následně tak moci zažádat o dotaci, neváhejte nás kontaktovat. Pomůžeme vám jak s byznys plánem, tak i s následnou žádostí o dotaci. Stačí napsat Radkovi Miškovskému, který se stará o náš podnikatelský inkubátor StartUp Go


 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: