CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

Ústecký kraj a místní univerzita UJEP navázaly užší spolupráci

Ústecký kraj a místní univerzita UJEP navázaly užší spolupráci

04.04.2017 - Ve čtvrtek 30. března došlo k podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci mezi krajem a univerzitou, kterou stvrdil hejtman Oldřich Bubeníček a rektor Martin Balej.


Ústecký kraj a UJEP si kladou společně za cíl vytvářet podmínky pro rozvoj univerzity jako významné středoevropské vzdělávací instituce, společně rozvíjet znalostní, vědecký, kulturní a sportovní potenciál Ústeckého kraje, a vytvářet tak z našeho regionu atraktivní místo pro studium, práci a život.


Návrh smlouvy projednaly orgány kraje a univerzity. Smlouva rozšiřuje možnosti spolupráce, která pochopitelně probíhá již dnes, například společnou prací v Paktu zaměstnanosti a na dalších platformách. V současné době již známe řadu projektů a akcí, do nichž je zapojena univerzita a které kraj podpoří,“ řekl Oldřich Bubeníček.


Konkrétní oblasti spolupráce budou zasahovat zejména do oblasti vzdělávání dospělých, pořádání odborných konferencí či podpory fakulty zdravotnických studií. Společná pracovní skupina vytipuje i další oblasti a formy spolupráce tak, aby byla co nejvíce využita odborná kapacita univerzity pro rozvoj kraje i činnost odborů krajského úřadu.


V rámci smlouvy, která předpokládá i finanční pomoc univerzitě, se univerzita společně s krajem zapojí např. do projektu „Chytré město“ (Smart city – Smart region). Více informací naleznete v tiskové zprávě.
 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: