CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

Smart City na Podnikatelském fóru Ústeckého kraje - publikované prezentace

Smart City na Podnikatelském fóru Ústeckého kraje - publikované prezentace

08.06.2017 - Smart city především jako změna v uvažování municipalit, otevřená a velká data jako základní kámen pro koncept smart city, autonomní vozidla jako součást chytré dopravy i potřeba změny image regionu jako prostředek identifikace se smart regionem. To byla témata dvou odborných bloků Nové technologie pro smart region a Koncepčně řízené veřejné smart služby, které ve dnech 5. a 6. června v rámci 3. podnikatelského fóra Ústeckého kraje uspořádalo Inovační centrum Ústeckého kraje.


Přednáškový blok Nové technologie pro smart region v první den podnikatelského fóra otevřela proděkanka pro vědu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně profesorka Jiřina Jílková, která představila projekt spolupráce UJEP a ČVUT s názvem SMART City - SMART Region - SMART Community i výstižnou definici smart city: „Chytré město je místo, kde jsou tradiční sítě (infrastruktura) a služby poskytovány efektivněji s využitím digitálních a telekomunikačních technologií ve prospěch jeho obyvatel a firem.


Takto definovaný koncept smart city rezonoval i v následujících přednáškách, ať již v tématu otevřených dat, autonomní mobility (tzn. vozidel bez řidiče), koncipování smart city nebo změny image regionu, a naplno se projevil v závěrečné diskusi na téma Příprava, rizika a příležitosti aplikace konceptu Smart City, jíž se vedle přednášejících zúčastnil rovněž hlavní energetik města Litoměřice Jaroslav Klusák a ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Rod.


Druhý den podnikatelského fóra pokračoval praktickým seminářem pro zástupce samosprávy Koncepčně řízené veřejné smart služby vedeným Pavlem Nácovským z Rady a akademie pro smart city.


Všechny prezentace z obou bloků ke smart city si můžete stáhnout z odkazů níže.


Podívejte se do fotogalerie:


5. 6. 2017 Nové technologie pro smart region /PREZENTACE KE STAŽENÍ/


SMART – chytré město a chytrý region (Jiřina Jílková, prorektorka pro vědu, UJEP)

SMART se stalo kouzelným a všudypřítomným slovem. U zrodu konceptu SMART stálo mnoho rodičů, ale my vlastně stále nevíme, co SMART je. Většinou je spojován s nákupem moderních či nejmodernějších IT technologií a softwarů. Vědecké týmy UJEP se tématu SMART – chytré město, chytrý region, chytré společenství – věnují už několik let. Podařilo se nám je propojit v projektovém záměru pro výzvu ITI – Integrovaná teritoriální investice pro aglomeraci Ústí nad Labem a Chomutov. Chytré město chápeme jako místo, kde jsou tradiční sítě (infrastruktura) a služby poskytovány efektivněji  s využitím digitálních a telekomunikačních technologií ve prospěch jeho obyvatel a firem.


Smart region v souvislostech  (Jiří Stich, Czech Smart City Cluster / Atos)

Koncept Smart City je pravděpodobně nejdemokratičtějším konceptem, který jsme dosud řešili. Je to koncept umožňující zapojit se obyvatelům zapojit se aktivně do řízení měst a regionů. Je to koncept nejen technologický, ale především sociologický, jehož cílem je za pomoci inovativních řešení a moderních technologií vytvářet lepší místo pro život a podnikání. Zkušenosti z těchto projektů ukazují, že těžší než vytvořit digitální architekturu řešení, je změnit myšlení lidí.


Město a otevřená data – základ pro smart city (Tomáš Kejzlar, město Děčín)

Vývoj otevřených dat v Děčíně. Praktické zkušenosti s jejich publikováním. Legislativa a otevřená data. Data jako základ pro Smart City.


Testování autonomních systémů vozidel a smart city (Miroslav Štěpán, Platforma pro plně autonomní vozidla / Idiada CZ)

Předmětem prezentace bude nejprve představení základních funkčností Advanced Driving Assistant Systems jako uceleného přístupu k budoucím autonomním systémům vozidel a jejich testování. Dále bude prezentován systémový přístup k možnému definování podmínek pro testování autonomních systémů v reálném provozu a na uzavřeném polygonu.


Smart Cities & Smarter Cars – Singapur (Miroslav Iwachow, IBM)

Současný svět prochází revolucí v dopravě a řízení aut. Automatizace a autonomní auta se stávají realitou. IBM spolupracuje se všemi významnými hráči těchto proměn a stává se klíčovým partnerem, který pomáhá s hledáním způsobu využití nových technologií na zpracovávání obrovských dat generovaných ze všech možných senzorů a zařízení. Primárně se soustředí na oblast dat a jejich analýzy a za pomoci různých nástrojů poskytuje rozhodovací mechanismy, které pomáhají jak lidem, tak autonomním dopravním prostředkům.


SMART přístupy pro zlepšování image regionu (Vladan Hruška, PřF UJEP)

Negativní image regionu může být výraznou překážkou pro jeho (nejen ekonomický) rozvoj, navíc může zakrývat i pozitivní vývoj, který se v regionu děje či pozitivní prvky, které se v regionu nachází. Znesnadňuje totiž přilákání nových investorů, kvalifikované pracovní síly či turistů. Regiony zatížené negativním image by se proto v tomto ohledu měly snažit o pozitivní změnu. V rámci zamýšleného projektu by měly být vytvořeny nové SMART nástroje, které by měly inovativně a atraktivně prezentovat právě pozitivní stránky regionu tak, aby zastínily jeho negativní image.


6. 6. 2017  seminář  Koncepčně řízené veřejné smart služby  /PREZENTACE KE STAŽENÍ/


- pro zástupce samosprávy

Vedl Pavel Nácovský, Rada a akademie pro smart city / Panatec

Ekonom rozvojových aktivit a projektů inovací. Zakladatel odborné platformy RASC – Rada a Akademie pro Smart City a konzultační firmy Panatec s.r.o., „Osobnost eGovernmentu“. Podporuje inovační procesy a projekty ve veřejné správě (například Smart City, eGovernment, Kyberbezpečnost, GDPR, …) – od podpory překonávání mentální bloků, přes správnou definici veřejných služeb až po podporu realizace projektů a jejich následného provozu.


Založení projektu Smart City


Systémový přístup a Big data


Financování smart city


Digitální transformace a úřad hlavního architekta při MV ČR


USE CASE: Terminály a jejich možnosti identitním a platebním prostoru


USE CASE: Smart komunikace


Standardy řízení služeb

 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: