CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

RADIM KLIMEŠ: Úspěšná firma BARD a její patent na Chytrou houbu

RADIM KLIMEŠ: Úspěšná firma BARD a její patent na Chytrou houbu

08.05.2017 - Společnost BARD, jejíž kanceláře najdete poblíž Loun v Ústeckém kraji, se pyšní globálním patentem na vlastní produkt - Chytrá houba. Jak se řídí výroba mikrobiologických přípravků? Je náročné patentovat výrobek? A jak se firma s tak specifickým zaměřením dívá na Inovační vouchery Ústeckého kraje? Mluvili jsme s jednatelem společnosti Radimem Klimešem.


Pane Klimeši, můžete nám společnost BARD více přiblížit?
Společnost BARD – celým názvem Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o. - je původní česká firma založená v roce 2006, která vznikla za účelem výzkumu, vývoje a výroby přípravků využívajících biologických vlastností mikroskopické houby Pythium oligandrum neboli „Chytré houby“ pro humánní a později i veterinární účely. Firma BARD navázala na činnost firmy Biopreparáty a využila jejích dlouholetých výsledků výzkumu mikroorganizmu Pythium oligandrum v oblasti ochrany rostlin. V současné době dodáváme na trh 20 přípravků s Chytrou houbou pro humánní použití jako kosmetické přípravky a dva veterinární přípravky.

 
Zmínil jste pojem „Chytrá houba“ – o co přesně jde?
Chytrou houbou nazýváme půdní mikroorganizmus Pythium oligandrum. Je to mikroskopická houba, která má řadu unikátních vlastností, a dalo by se o ní mluvit dlouhou dobu. Pro nás je zajímavá zejména svým způsobem obživy, neboť se živí pomocí agresivního mykoparazitismu, je to vlastně takový parazit parazitů. To znamená, že aktivně vyhledává, napadá a následně usmrcuje škodlivé (patogenní) mikroskopické houby ve svém okolí tím, že do jejich buněk proniká svými vlákny, odčerpává z nich živiny, které využívá pro svůj vlastní růst. Poté co naše Chytrá houba zlikviduje ony škodlivé houby ve svém okolí, dochází k jejímu úhynu a na svém hostiteli dále nepřetrvává. To je důležité právě proto, že tedy nepředstavuje žádné nebezpečí pro člověka a můžeme využít jejích schopností pro potlačení různých patogenních mikroorganismů způsobujících plísňové infekce kůže.

 
Aplikace Chytré houby má příznivý efekt na řadu dalších dermatologických postižení, jako jsou bércové vředy, syndrom diabetické nohy, atopický ekzém, některé projevy psoriázy, což je přičítáno působení enzymů, které Pythium oligandrum vylučuje.
 
 
Bylo Vaším primárním cílem objevit Chytrou houbu nebo zde hraje roli i jiný faktor?
Jako řada vědeckých objevů i příběh Chytré houby začal jako jednoduchá shoda náhod, když u jedné z pracovnic výroby biopreparátů na ochranu rostlin, které se tento prášek vysypal do bot, došlo ke zlepšení jejích vleklých problémů s mykózou na nohách. Ona pracovnice si toto zjištění nenechala pro sebe a sdělila ho majiteli firmy. Ten také takové sdělení nepominul, ale začal se zabývat možnými souvislostmi a příčinami. Následovaly konzultace s lékaři, první pokusy a testování a příběh Chytré houby se počal odvíjet.
 
Jakým způsobem si bráníte své originální know-how?
Je třeba zdůraznit, že v oblasti výzkumu a využití působení Pythia oligandrum - Chytré houby na nejrůznější dermatofyty se jedná o unikátní výsledky v celosvětovém měřítku. Z toho důvodu firma věnuje náležitou pozornost ochraně svého intelektuálního vlastnictví. Na konci roku 2009 zapsal Úřad průmyslového vlastnictví firmě BARD, s.r.o. UŽITNÝ VZOR do Rejstříku užitných vzorů, jehož původci jsou Ing. arch. Martin Suchánek a Radim Klimeš. Začátkem roku 2011 stejní původci získali u Úřadu průmyslového vlastnictví pro svůj vynález „využití mikroorganizmu Pythium oligandrum, jeho propagulí, enzymů atd. pro humánní, veterinární a jiná použití“ PATENT (s číslem Patentového spisu č. 302 297). Patentové nároky plynoucí z tohoto patentu byly kromě České republiky postupně uznány v řadě zemí, mimo jiné také v Austrálii, JAR, Maroku, Mexiku, na Ukrajině a nedávno i v USA (2015) a Japonsku (2016). Zejména uznání patentových nároků v USA si velice vážíme, protože je výsledkem víceletého velmi podrobného zkoumání americkým patentovým úřadem a udělením amerického patentu vzniká důležitý precedens pro další země.
 

Byli jste někdy v kontaktu s Inovačním centrem Ústeckého kraje?

S ICUK jsme v kontaktu ohledně inovačních voucherů. Prvně je ale nutno podotknout, že veškerý dosavadní výzkum je financován z vlastních zdrojů firmy bez účasti cizího (zahraničního) kapitálu a z toho důvodu nalézáme důležitou podporu v činnosti Inovačních center. Prostřednictvím Inovačních voucherů ÚK se nám podařilo v roce 2015 navázat spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a tuto spolupráci nadále úspěšně rozvíjíme. Unikátní charakter získaných výsledků využijeme pro formulaci nové linie výrobků určených pro zmírnění symptomů lupénky, úlevu v případě suché kůže diabetiků, popřípadě zlepšení stavu sliznice dutiny ústní. V budoucnu bychom rádi využili např. volných výzkumných kapacit UniCRE nebo i jiných možností, které jsou nabízeny v rámci aktivit Inovačního centra ÚK.
 
Jaké jsou Vaše další směry s chytrou houbou? Máte v plánu další inovaci či obchodní expanzi?
Naše kosmetické výrobky jsou na trhu v České republice již více než 10 let. Za tu dobu se staly stabilní součástí portfolia lékáren a vyhledávaným produktem právě pro unikátní účinky Chytré houby.


V současné době firma usiluje o expanzi na trhy EU i jinde ve světě. Pravidelně se zúčastňujeme zahraničních veletrhů a oborných akcí. Naše výrobky pro dentální hygienu budeme v březnu prezentovat na Jarním stomatologickém fóru v pražském Kongresovém centru a především na Mezinárodním dentálním veletrhu (International Dental-Shau) v Kolíně nad Rýnem, kde budou uvedeny naším distributorem – německou firmou ZANTOMED.
 
Poznatky z výzkumu a výsledků testování mikroorganizmu Pythium oligandrum nám ukazují nové možnosti v jeho využití ve zcela bezpečných a funkčních léčivých přípravcích, které mohou nahradit současně používaná léčiva s množstvím vedlejších a nežádoucích účinků. A proto má naše firma do budoucna velký cíl - usiluje o to splnit náročná kritéria pro výrobu léčivých přípravků a klinická testování a vyvinout léčivo na bázi Pythia oligandrum.

 
Pokud Vás firma BARD a její výrobky zaujaly, navštivte jejich webové stránky:
http://www.pythium.eu
www.chytrahouba.cz
http://www.vet-pythium.eu
 


 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: