CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

Propojení vědy a výzkumu s praxí: #1 Patent

Propojení vědy a výzkumu s praxí: #1 Patent

12.07.2018 - V Ústeckém kraji mám několik velkých univerzit v čele s UJEP. A v minulém článku "Jak zlepšit spolupráci firem a výzkumníků v Ústeckém kraji" jsme se zaměřili na fakt, že propojení výzkumných kapacit s praxí (s firmami) nefunguje úplně nejlépe. Touto sérií článků však chceme také ukázat, že několik a ne malých dobrých příkladů z praxe existuje.


Vnímáme, že propojování výzkumných pracovišť s firmami je pro náš region klíčové. My jsme se tentokrát zaměřili na pozitivní příklady z praxe a proto vám postupně představíme celkem 5 konkrétních spoluprací, mezi výzkumníky a firmami.


#1 Patent: Přírodovědecká fakulta UJEP a firma Nanovia


Spolupráce mezi pracovníky Přírodovědecké fakulty UJEP (PřF UJEP) a firmy Nanovia započala v roce 2012. Firma Nanovia se věnuje vývoji a výrobě nanonvlákenných textílií pro použití v ložním textilu, v medicíně (obličejové masky) a v klimatizačních jednotkách. Dlouhodobým nosným tématem spolupráce je právě vývoj filtrů na bázi nanotechnologií s potenciálním využitím v klimatizačních jednotkách. Část spolupráce na vývoji probíhá také v oblasti diagnostiky v medicíně.


Spolupráce vznikla náhodným setkáním současné proděkanky pro vědu prof. Čapkové s majitelkou firmy Nanovia. Samotnou spolupráci iniciovala zejména firma Nanovia, která v té době hledala výzkumného partnera pro své projekty. Pravděpodobně i díky této skutečnosti je dodnes většina spolupráce mezi PřF UJEP a firmou Nanovia financována z projektů poskytovaných Technologickou agenturou České republiky nebo v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Průměrně dosahuje jeden projekt velikosti 1-2 mil. Kč.


Hlavní motivací PřF UJEP spolupracovat právě s firmou Nanovia byl a je kontakt a zkušenost s potřebami firmy, která působí na stejném poli jako výzkumný tým. Tato motivace odráží povahu realizovaných aktivit v rámci spolupráce. Jedná se o spolupráci na výzkumu, a nikoliv na rutinních aktivitách. Motivací ke spolupráci samozřejmě byly i finanční přínosy spolupráce. Na straně firmy pak lze za jednu z hlavních motivací považovat rozšíření výzkumných kapacit nejen o přístrojové vybavení na straně univerzity, ale postupem času hlavně o know-how a znalosti výzkumníků PřF UJEP.


Jedním z hlavních výstupů celé spolupráce je i společný patent, který se nyní firma Nanovia snaží uvést na trh. Tento patent může pomoci firmě zajistit si technologickou konkurenční výhodu oproti stávajícím řešením na trhu a PřF UJEP může v budoucnu generovat zajímavé finanční částky z prodané licence.


V dalším článku si povíme o spolupráci, která firmě pomohla zavést technologii do výroby a získat tak 3x - 5x větší životnost výrobních forem. 


 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: