CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

Proběhla Snídaně Šampiónů Junior

Proběhla Snídaně Šampiónů Junior

17.11.2016 - Pokud jste 15. 11. procházeli v dopoledních hodinách kolem Vědecké knihovny UJEP, nemohli jste si nevšimnout "růžových plakátů", které navigovaly účastníky Snídaně Šampiónů Junior na místo konání.


Snídaně Šampiónů Junior je mladší verze v Ústí již známé Snídaně Šampiónů. Jen zde u tohoto konceptu je více zaměřena na studenty univerzity, ovšem i "ne studenti" jsou velmi vítání, neboť mohou přispět svými zkušenostmi.


Snídaně byla početně omezena na 20 účastníků a již 2 dny před akcí byl tento limit naplněn. Potkali se tak studenti z různých fakult, což vedlo k velmi zajímavým a do budoucna potenciálním spojením. Této propojenosti také pomohl František Paikrt (školitel pro Apple pro Český a Slovenský trh), který nastolil téma: "Snídaně o snídani", kde mluvil o důležitosti nenuceného networkingu. Jeho zkušenosti nezapřel a dokázal vytvořit a po celou dobu snídaně udržet, velmi přátelskou atmosféru. Po snídani došlo např. ke spolupráci mezi účastníkem, který se zabývá virtuální realitou a studentkou FUD (Fakulta umění a designu).


Akci si chválili i sami studenti, kteří se po skončení setkání nabízeli s výpomocí na další snídani - je jasné, že tato akce nebyla poslední. ICUK chce Snídani Šampiónů Junior pořádat každý semestr."Akce tohoto formátu jsou užitečné pro setkání studentů z různých fakult, což jsme vnímali jako  důležitý proces na univerzitní půdě. Jsme velmi rádi, že tato snídaně ukázala že jdeme správným směrem" podotkl ředitel ICUK Tomáš Sivíček. 
 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: