CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

Jak nastartovat Ústecký kraj, prezentoval ICUK a UJEP na mezinárodní konferenci v Kyjevě

Jak nastartovat Ústecký kraj, prezentoval ICUK a UJEP na mezinárodní konferenci v Kyjevě

20.12.2018 - Zkušenosti s budováním regionálního inovačního ekosystému prezentoval začátkem prosince ředitel ICUK a pedagog FSE UJEP Tomáš Siviček na konferenci Sdílení dobré praxe v podpoře podnikání mezi zeměmi V4 a Ukrajinou, která probíhala v Kyjevě a organizoval ji International Visegrad Fund.


Příspěvek o ústeckém inovačním ekosystému, který připravili společně s analytikem Petrem Hlaváčkem, vzbudil opravdový zájem a byl brán jako příklad té nejlepší praxe. Ve svém vystoupení zdůraznil Tomáš Siviček zejména úlohu synergie jednotlivých aktérů regionu – institucionálních (Ústecký kraj, CzechInvest, Hospodářská komora...), výzkumných (především UJEP) a podnikatelských – a také nutnost kvalitního mapování jejich potřeb:


„…Často během mapování i velmi neformálně hovoříme s místními startupy, inovátory a výzkumnými organizacemi, abychom porozuměli jejich cílům a potřebám. Tento zákaznicky orientovaný přístup, celé to pozadí, nám umožňuje stát se svým způsobem reprezentanty lokálních stakeholderů a dává nám nezbytnou důvěryhodnost při jednáních s regionálními autoritami, politiky a velkými společnostmi.“


Tomáš Siviček a Petr Hlaváček na kyjevské konferenci reprezentovali nejen ICUK, ale především Fakultu sociálně-ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která byla pozvána jako zástupce České republiky. Konference se konala v nově vznikajícím inovačním kampusu v místě bývalého brownfieldu, což je inspirací zase pro nás (https://unit.city/en/home/) .


Textový příspěvek Tomáše Sivička a Petra Hlaváčka můžete najít v souhrnu doporučení z konference (v původním znění v AJ).


Tiskovou zprávu z konference najdete zde, v překladu pak zde.


A podívejte se i na fotografie pořadatele UNIT.City:

 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: