CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

ICUK představí na Veletrhu dotačních příležitostí parametry Inovačních voucherů Ústeckého kraje pro rok 2018

ICUK představí na Veletrhu dotačních příležitostí parametry Inovačních voucherů Ústeckého kraje pro rok 2018

08.11.2017 - Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání a průmysl se koná 23. 11. a v jeden čas a na jednom místě vám umožní konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.


Na Veletrhu dotačních příležitostí budou i odborníci ICUK na dotační programy - Lucie Podrápská a Miroslav Cingl. A protože jsou už známy rámcové parametry oblíbeného nástroje Inovační vouchery Ústeckého kraje pro rok 2018, můžete se dozvědět více informací a tak se náležitě připravit. Během schvalovacího procesu, který ještě tento titul čeká, by už k zásadním změnám dojít nemělo.


Díky pořadatelům z CzechInvestu a dalším partnerům můžete konzultovat také: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API), Integrovaný regionální operační program (CRR), OP Zaměstnanost (MPSV), OP Životní prostředí (SFŽP), programy Ústeckého kraje, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR atd.


Účast na veletrhu a jednotlivé konzultace jsou zdarma a bez nutnosti registrace.


23. listopadu 2017 | 9:00 – 15:00
Univerzita J. E. Purkyně | Pasteurova 1, Ústí nad Labem |
budova rektorátu: zasedací místnost č. 1.14


Reference úspěšných žadatelů o Inovační vouchery Ústeckého kraje

RENOGUM a.s.
www.renogum.cz
V roce 2015 čerpala naše společnost RENOGM a.s. dotaci v rámci programu „Inovační vouchery Ústeckého kraje 2015“ za účelem realizace projektu „Vývoj nové směsi pro podložky pod patu kolejnice pro České dráhy“. Inovační voucher pomohl k vyvinutí nové pryžové směsi a výrobků z ní. Naše firma díky podpoře dokázala dokončit vývoj podložek pod patu kolejnice v podkladnicovém upevnění, které odpovídají požadavkům legislativy pro tento výrobek určeným normami EU. 

Ing. Milan Krob
člen představenstva
Bio Agens Research and Developement – BARD, s.r.o.
www.pythium.euwww.chytrahouba.cz
„Díky inovačním voucherů, naše firma získala velmi cenné výsledky stanovení aktivit a charakteristik enzymů obsažených v našich produktech. Získané výsledky jsou výsledkem původního výzkumu a jsou unikátní v kontextu celosvětového výzkumu. Z tohoto důvodu bude naše firma usilovat o ochranu takto nabytého intelektuálního vlastnictví formou podání přihlášky patentu a užitného vzoru u ÚPV Praha. Do budoucna by se tyto enzymy mohly stát samostatným léčebným produktem“ 
 
RNDr. Ingrid Pytelová


 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: