CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

5. 6. od 14.30 do 16.30 Nové technologie pro SMART REGION

5. 6. od 14.30 do 16.30 Nové technologie pro SMART REGION

31.05.2017 - Pro návštěvníky 3. podnikatelského fóra Ústeckého kraje připravilo Inovační centrum Ústeckého kraje programový blok Nové technologie pro Smart region. Vedle stále populárnějšího konceptu "chytrého města/regionu" v něm zazní i další témata, jako autonomní mobilita, internet věcí či otevřená data.


KDY: 5. června od 14.30 do 16.30

KDE: Congress Hotel Clarion, Ústí nad Labem (v rámci Podnikatelského fóra Ústeckého kraje)

VSTUP POUZE PRO REGISTROVANÉ.


ÚPLNÝ PROGRAM PODNIKATELSKÉHO FÓRA ZDE.


NOVÉ TECHNOLOGIE PRO SMART REGION

- pořádá Inovační centrum Ústeckého kraje

- odborný partner:

  • České vysoké učení technické v Praze
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Projekt SMART City - SMART Region - SMART Community

- moderuje Petr Štěpánek (ČVUT)


PROGRAM


14.30-14.45       SMART – chytré město a chytrý region (Jiřina Jílková, prorektorka pro vědu, UJEP)

SMART se stalo kouzelným a všudypřítomným slovem. U zrodu konceptu SMART stálo mnoho rodičů, ale my vlastně stále nevíme, co SMART je. Většinou je spojován s nákupem moderních či nejmodernějších IT technologií a softwarů. Vědecké týmy UJEP se tématu SMART – chytré město, chytrý region, chytré společenství – věnují už několik let. Podařilo se nám je propojit v projektovém záměru pro výzvu ITI – Integrovaná teritoriální investice pro aglomeraci Ústí nad Labem a Chomutov. Chytré město chápeme jako místo, kde jsou tradiční sítě (infrastruktura) a služby poskytovány efektivněji  s využitím digitálních a telekomunikačních technologií ve prospěch jeho obyvatel a firem.


14.45-15.00       Smart region v souvislostech – otevřená data, internet věcí, průmysl 4.0… (Jiří Stich, Czech Smart City Cluster / Atos)

Koncept Smart City je pravděpodobně nejdemokratičtějším konceptem, který jsme dosud řešili. Je to koncept umožňující zapojit se obyvatelům zapojit se aktivně do řízení měst a regionů. Je to koncept nejen technologický, ale především sociologický, jehož cílem je za pomoci inovativních řešení a moderních technologií vytvářet lepší místo pro život a podnikání. Zkušenosti z těchto projektů ukazují, že těžší než vytvořit digitální architekturu řešení, je změnit myšlení lidí.


15.00-15.15       Město a otevřená data – základ pro smart city (Tomáš Kejzlar, město Děčín)

Vývoj otevřených dat v Děčíně. Praktické zkušenosti s jejich publikováním. Legislativa a otevřená data. Data jako základ pro Smart City.


15.15-15.30       Testování autonomních systémů vozidel a smart city (Miroslav Štěpán, Platforma pro plně autonomní vozidla / Idiada CZ)

Předmětem prezentace bude nejprve představení základních funkčností Advanced Driving Assistant Systems jako uceleného přístupu k budoucím autonomním systémům vozidel a jejich testování. Dále bude prezentován systémový přístup k možnému definování podmínek pro testování autonomních systémů v reálném provozu a na uzavřeném polygonu.


15.30-15.45       Smart Cities & Smarter Cars – Singapur (Miroslav Iwachow, IBM)

Současný svět prochází revolucí v dopravě a řízení aut. Automatizace a autonomní auta se stávají realitou. IBM spolupracuje se všemi významnými hráči těchto proměn a stává se klíčovým partnerem, který pomáhá s hledáním způsobu využití nových technologií na zpracovávání obrovských dat generovaných ze všech možných senzorů a zařízení. Primárně se soustředí na oblast dat a jejich analýzy a za pomoci různých nástrojů poskytuje rozhodovací mechanismy, které pomáhají jak lidem, tak autonomním dopravním prostředkům.


15.45-16.00       SMART přístupy pro zlepšování image regionu (Vladan Hruška, PřF UJEP)

Negativní image regionu může být výraznou překážkou pro jeho (nejen ekonomický) rozvoj, navíc může zakrývat i pozitivní vývoj, který se v regionu děje či pozitivní prvky, které se v regionu nachází. Znesnadňuje totiž přilákání nových investorů, kvalifikované pracovní síly či turistů. Regiony zatížené negativním image by se proto v tomto ohledu měly snažit o pozitivní změnu. V rámci zamýšleného projektu by měly být vytvořeny nové SMART nástroje, které by měly inovativně a atraktivně prezentovat právě pozitivní stránky regionu tak, aby zastínily jeho negativní image.


16.00 – 16.30     Diskusní panel na téma Příprava, rizika a příležitosti aplikace konceptu Smart City

- moderuje Petr Štěpánek (ČVUT)

- účastníci panelu: Aleš Rod (CETA / FSE UJEP), Tomáš Kejzlar (IT manažer Děčína), Jaroslav Klusák (energetický manažer, Litoměřice), Jiří Stich (CSCC/Atos), Miroslav Iwachow (IBM), Tomáš Siviček (ICUK)


PŘEDNÁŠEJÍCÍ / DISKUTUJÍCÍ


prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

prorektorka pro vědu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Zaměřuje se na problematiku hospodářské politiky a regulace. Působí jako prorektorka pro vědu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je předsedkyní pracovní komise Legislativní rady vlády ČR pro hodnocení dopadů regulace. Koordinuje přípravu vědeckého projektu  SMART City - SMART Region - SMART Community, který chystá UJEP s ČVUT.

 


Ing. Jiří Stich

Czech Smart City Cluster / ředitel Enterprise Sales v Atos IT Solutions and Services


Má více než 17 let zkušeností z ICT, hlavně v oblasti inteligentních technologií pro telekomunikace, energetiku a města. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Měl možnost se aktivně podílet na zásadních technologických změnách, jako byl příchod mobilních operátorů, projekty inteligentního měření a inteligentních energetických sítí, IoT nebo koncepty Smart Cities. Pravidelně se účastní národních i mezinárodních vědeckovýzkumných projektů.  Je jedním z autorů Czech Smart City Cluster metodiky a spoluvytvářel i koncept Atos Smart City koncept pro česká a slovenská města. Od roku 2014 je ředitelem Enterprise Sales v české pobočce společnosti Atos IT Solutions and Services. Je členem výkonného výboru Czech Smart City Cluster, který byl založen v prosinci roku 2015.

 

 

Ing. Tomáš Kejzlar

IT manager a koordinátor projektu Smart City, statutární město Děčín


Absolvoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě v Praze, krátce pracoval jako programátor pro soukromou společnost. Od roku 1993 do současnosti je vedoucím IT oddělení statutárního města Děčín. Je jedním z hlavních iniciátorů a implementátorů konceptu otevřených dat města Děčín, za které mj. bylo město oceněno veřejností zvláštní cenou v soutěži Fondu Otakara Motejla Otevřeno x zavřeno.

 

 

Miroslav Iwachov

Executive ICT Architect, IBM


Miroslav Iwachow působí jako IBM Executive Architect a přes 15 let se zaměřuje na oblast internetu věcí a průmysl 4.0. Pan Iwachow pracuje na mezinárodní úrovni primárně v oblastech Travel a Transport Logistica, kde navrhuje řešení pro optimalizaci, produktivitu práce, dopravu a logistiku. V předchozích rolích v IBM byl hlavní WW IT Architektem pro nadnárodní logistické firmy. Před tím působil jako expert pro implementace Linux řešení pro střední a východní Evropu. V návaznosti na Internet věcí a zpracovaní velkých objemů dat se zaměřoval také na nové Big Data technologie jak Hadoop, Spark a zpracovávaní dat v reálnem čase.  V současnosti se zaměřuje na Internet věcí a průmysl 4.0.

 

Miroslav Štěpán

člen Platformy pro plně autonomní vozidla / Idiada CZ


Je členem nově ustavené Platformy pro plně autonomní vozidla, která vznikla při Ministerstvu dopravy ČR, jejímž úkolem je integrovat snahy různých subjektů a zájmových skupin v České republice týkající se rozvoje oblasti autonomního řízení (tj. řízení vozidel bez řidiče). Zastupuje společnost Idiada CZ, která je dodavatelem komplexních vývojových řešení pro automobilový průmysl a prostřednictvím své španělské mateřské společnosti Idiada disponuje bohatým know-how v oblasti testování a certifikace autonomních vozidel. Miroslav Štěpán se dlouhodobě zabývá otázkou bezpečnosti silničního provozu.

 

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

odborný asistent, Přírodovědecká fakulta UJEP


Vladan Hruška obhájil doktorskou práci v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj na Masarykově univerzitě. V současné době působí na katedře geografie Přírodovědecké fakulty UJEP. Ve svém výzkumu se zabývá regionálním rozvojem a rozvojem venkova především z pohledu ekonomického - konkrétně se zabývá nezemědělskými venkovskými ekonomikami, perspektivou ekonomického rozvoje venkova v éře informační (znalostní) společnosti a alternativními potravinovými sítěmi.

 

 

Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.

energetický manažer, město Litoměřice


Ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. Od roku 2011 pracuje jako energetický manažer města Litoměřice. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílel se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty MODEL; Indikátory udržitelné energetiky na úrovni měst a obcí; MARUEL (Místní Agenda a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích); MAESTRO (Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj); READY 21, ProgRESsHEAT, POCACITO, ad. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.

 

Aleš Rod

ředitel výzkumu, Centrum ekonomických a tržních analýz / FSE UJEP

Aleš Rod je ředitelem pro výzkum v CETA - Centru ekonomických a tržních analýz. Doktorát v oboru Ekonomická teorie získal na Vysoké škole ekonomické v Praze a nadále se věnuje akademické činnosti. Jeho výzkumný zájem se týká ekonomie regulace s aplikacemi v síťových odvětvích, bankovnictví a fintech odvětví, ekonomii luxusu nebo analýze stínové ekonomiky. V oblasti digitální ekonomiky konzultuje projekty SMART CITIES pro veřejný i soukromý sektor v ČR i v zahraničí, zabývá se strukturálními dopady nástupu digitálních platforem a sdílené ekonomiky. Úzce spolupracuje s Europe’s Research Alliance for a Digital Economy v Londýně.

 

Ing. Tomáš Siviček, Ph.D.

ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje


S mnohaletou praxí nejen v projektové a grantové činnosti, ale také z působení na Úřadu vlády Slovenské republiky a v neziskovém sektoru, inspiruje a vede tým Inovačního centra Ústeckého kraje. Od roku 2009 vyučuje na FSE UJEP  a od roku 2013 je vedoucím katedry ekonomie. Doktorát získal v roce 2006 na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.

 

 


 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: