CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

23. 11. od 9.00 Veletrh dotačních příležitostí a konzultace Inovačních voucherů Ústeckého kraje 2018

23. 11. od 9.00 Veletrh dotačních příležitostí a konzultace Inovačních voucherů Ústeckého kraje 2018

13.11.2017 - V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o Inovačních voucherech Ústeckého kraje pro rok 2018 a dalších dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.


KDY: čtvrtek 23. 11. od 9.00 do 15.00

KDE: rektorát UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem, zasedací místnost 1.14

POŘÁDÁ: CzechInvest


Na Veletrhu dotačních příležitostí budou také experti Inovačního centra Ústeckého kraje, kteří Vám poskytnou informace o nových parametrech dotačního titulu pro spolupráci firem a výzkumných organizací Inovační vouchery Ústeckého kraje pro rok 2018. Ty budou muset sice ještě projít schvalovacím procesem, ale už nyní je možné se na tento oblíbený dotační titul připravit. Neváhejte a rezervujete si konkrétní čas konzultace s našimi experty.


REZERVUJTE SI KONKRÉTNÍ ČAS KONZULTACE INOVAČNÍCH VOUCHERŮ ÚK ZDE


VSTUP NA AKCI JE ZDARMA A BEZ REGISTRACE.

Na veletrhu budete moci také konzultovat i další dotační tituly: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API), Integrovaný regionální operační program (CRR), OP Zaměstnanost (MPSV), OP Životní prostředí (SFŽP), programy Ústeckého kraje, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Nad akcí přijal záštitu děkan Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně, pan RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.


 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: