Čtyři miliony korun rozdělí kraj začínajícím podnikatelům z regionu

10. 3. 2023

Už osmým rokem podpoří Ústecký kraj své začínající podnikatele. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvojem podnikatelského prostředí regionu a tvorbou nových pracovních příležitostí.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

O dotaci pro rok 2023 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2023 nebo 2022) a splní podmínky programu.

VÝŠE ČERPÁNÍ?

Celková finanční alokace pro program je 4 000 000 Kč. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat, je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.

KDY PODÁVAT ŽÁDOST O DOTACI?

Příjem žádostí bude probíhat od 10. 4. 2023 do 15. 5. 2023.

KDE NAJÍT DALŠÍ INFORMACE?

Kompletní informace najdete na webové stránce Ústeckého kraje. Ústecký kraj bude také pořádat online seminář pro žadatele k dotačnímu programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023“. Pro registraci na seminář stačí vyplnit tento registrační formulář.

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Partneři
Přejít nahoru