Inovační centrum Ústeckého kraje

Výzkumný atlas Ústeckého kraje

Výzkumný atlas Ústeckého kraje je publikace, která vznikla ve spolupráci Inovačního centra Ústeckého kraje a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně s cílem zvýšit informovanost o konkrétní nabídce a poptávce po výzkumně vývojových a inovačních aktivitách Ústeckého kraje. Inspirací byl obdobný atlas mapující instituce v oblasti výzkumu a vývoje v sousedním Sasku.

Profily jednotlivých společností uvedených v atlase obsahují základní kontaktní informace, stručný profil a oblasti jejich činnosti, vývojové a inovační aktivity, budoucí rozvoj a potenciál pro spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.


ext VYZKUMNY-ATLAS-USTECKEHO-KRAJE.pdf /14,9 MB/        

Projekty

© BrusTech 2017


NEWSLETTER

Odběr newsletteru: 

 

 

 


News: