Inovační centrum Ústeckého kraje

Propojení VaV pro MSP


Projekt „Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí”  měl pomoci k zlepšení stávající situace v regionu. Jedním z výstupu projektu byl i návrh konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje.


O projektu

Realizované akce v rámci projektu

Inovační infrastruktura regionu
        

Projekty

© 2017 Insion


NEWSLETTER

Odběr newsletteru: 

 

 

 


News: