Inovační centrum Ústeckého kraje

Korečka



Zlepšení odolnosti zubů korečků na korečkových rypadlech

v hnědouhleném dole





Odkaz na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Xwxg8xu52kk        






        

Projekt Propojení VaV pro MSPDVD - Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývojeKorečka

© 2017 Insion


NEWSLETTER

Odběr newsletteru: 

 

 

 


News: